Pro média

Dobré skutky jako kapky rosy svlažují zemi. Postní almužna 2021
17. února 2021 Aktuality

Dobré skutky jako kapky rosy svlažují zemi. Postní almužna 2021

Olomoucký děkanát – Popeleční středou, která letos připadá na 17. února, nastává postní doba, která je již řadu let spjata s Postní almužnou. V neděli 21. února obdrží věřící v kostelích papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili během čtyřicetidenního postního období. Odříci si něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc potřebným. To je smyslem Postní almužny, která je viditelným vyjádřením pečující lásky církve – milosrdenství projeveného skutkem.

Lidé na Olomoucku si ke kasičkám našli cestu. Charita Olomouc děkuje všem dárcům
4. února 2021 Aktuality

Lidé na Olomoucku si ke kasičkám našli cestu. Charita Olomouc děkuje všem dárcům

Olomouc – Tříkrálové pokladničky v Olomouckém děkanátu jsou rozpečetěny. Epidemická situace letos nedovolila koledníkům vyrazit do ulic, avšak dárci si našli způsob jak do sbírky přispět. Do neputovních kasiček vložili přes 1 milion korun. Díky podpoře veřejnosti Charita umístila pokladničky v kostelích, úřadech, obchodech, lékárnách, firmách aj. Na některých místech překonal výtěžek v kasičkách loňskou částku, jen v katedrále sv. Václava se vybralo přes 70 tisíc korun. Charita Olomouc děkuje všem dárcům, kteří navzdory obtížné době přispěli do Tříkrálové sbírky.

Noční centrum, noclehárny, zdravotní služba. Služby střediska Samaritán běží naplno
29. ledna 2021 Aktuality

Noční centrum, noclehárny, zdravotní služba. Služby střediska Samaritán běží naplno

Olomouc – Noční mrazy představují pro lidi na ulici velké riziko. V zimních měsících, kdy se kapacita nocleháren plní, otevřelo již 1. prosince nízkoprahové denní centrum střediska Samaritán tzv. „noční centrum“. Lidé bez přístřeší zde mohou přespat na vypůjčené karimatce a strávit tak mrazivou noc v teple. Službu centra využije během zimních měsíců průměrně okolo 20 lidí denně. Terénní pracovníci registrují vyšší poptávku po spacácích a dekách u lidí žijících na ulici či v provizorních přístřešcích. Do terénu vyráží s lékárničkou, v případě potřeby vyjíždí k nemocným do terénu i zdravotní služba.

Letošní Tříkrálová sbírka otevřela nové cesty. Díky dobrovolníkům a veřejnosti
14. ledna 2021 Aktuality

Letošní Tříkrálová sbírka otevřela nové cesty. Díky dobrovolníkům a veřejnosti

Olomouc – Letošní epidemická situace nedovolila tříkrálovým dobrovolníkům vyrazit do ulic. Koleda se nese pouze virtuálním prostorem, avšak kromě darování prostřednictvím online kasičky mohou nyní dárci přispět i hotově do pokladniček, které se díky ochotným dobrovolníkům a podpoře veřejnosti nacházejí na nejrůznějších veřejně dostupných místech. Charita Olomouc se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc s umístěním kasiček v dalších obchodech, firmách či institucích v Olomouci a okolí.

Prosba o pomoc s umístěním tříkrálových kasiček
12. ledna 2021 Aktuality

Prosba o pomoc s umístěním tříkrálových kasiček

Charita Olomouc se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc s umístěním kasiček v otevřených obchodech, firmách a institucích v Olomouci a okolí.