Statutární město Olomouc

Olomouc

Statutární město Olomouc podpořilo v roce 2021 projekty Charity Olomouc v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit, v oblasti domácí zdravotní a hospicové péče, dále v oblasti prevence kriminality, duševního onemocnění a dluhového poradenství v celkové výši 4 520 000 Kč.

V oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit v celkové výši dotace 4.050.000 Kč byly v roce 2021 podpořeny tyto projekty:

 • Azylový dům pro muže (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 280 000 
 • Azylový dům pro ženy (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 120 000 Kč
 • Azylový dům pro lidi se sníženou soběstačností (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 350 000
 • Pečovatelská služba pro lidi bez domova (Středisko samaritán pro lidi bez domova) ve výši 180 000 Kč
 • Krizová pomoc (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 190 000
 • Nízkoprahové denní centrum (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 650 000
 • Noclehárna pro ženy (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 80 000 Kč
 • Noclehárna pro muže (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 180 000 Kč
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 180 000
 • Pečovatelská služba (Středisko pečovatelské služby) ve výši 1 000 000
 • Dům sv. Vincence (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 130 000
 • Podpora samostatného bydlení (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 90 000
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 140 000
 • Sociálně terapeutická dílna (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 100 000
 • Terénní program pro lidi bez domova (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) výši 300 000
 • Dluhová poradna (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 80 000

V sociální oblasti a oblasti odstranění bariér v celkové výši 100 000 Kč:

 • Domácí hospicová péče (Středisko zdravotních služeb) ve výši 100 000

V oblasti individuálních žádostí v sociální oblasti v celkové výši 340 000 Kč:

 • Ordinace psychiatra pro lidi v nouzi ve výši 340 000
 • Ordinance psychiatra pro lidi v nouzi - dofinancování ve výši 250 000 Kč

V oblasti prevence kriminality ve výši 30 000 Kč:

 • Preventivní programy pro děti a mládež ve výši 30 000

Statutární město Olomouc 2020