Rada Charity Olomouc

Rada Charity Olomouc je poradní orgán ředitele. Má pět členů, kteří jsou ředitelem Charity Olomouc jmenováni na dobu tří let. V čele Rady stojí předseda, který je zvolen na ustavujícím setkání. Stálým hostem Rady je P. Ladislav Švirák, duchovní správce Charity Olomouc. Činnost Rady se řídí Stanovami Charity Olomouc.

Členové Rady Charity Olomouc od 21. ledna 2019:

  • Ludmila Gottwaldová, DiS., dřívější ředitelka Charity Olomouc (2002-2018)
  • Ing. Marian Jurečka, poslanec Parlamentu ČR
  • Mgr. Miloslava Šotolová, vyučující na CARITAS – VOŠ sociální Olomouc
  • Mgr. Dominika Doláková, jednatelka a projektová manažerka rozvojové agentury ARS
  • ThLic. Jakub Doležel, Th.D., akademický pracovník na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci