Rada Charity Olomouc

Rada Charity Olomouc je poradní orgán ředitele. Má sedm členů, kteří jsou ředitelem Charity Olomouc jmenováni na dobu tří let. V čele Rady stojí předseda, který je zvolen na ustavujícím setkání. Stálým hostem Rady je P. Ladislav Švirák, duchovní správce Charity Olomouc. Činnost Rady se řídí Stanovami Charity Olomouc.

Členové Rady Charity Olomouc od 11. dubna 2021:

  • Ludmila Gottwaldová, DiS., dřívější ředitelka Charity Olomouc (2002-2018) – předsedkyně Rady
  • Mgr. Miloslava Šotolová, vyučující na CARITAS – VOŠ sociální Olomouc
  • Mgr. Dominika Doláková, jednatelka a projektová manažerka rozvojové agentury ARS
  • ThLic. Jakub Doležel, Th.D., akademický pracovník na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
  • P. Mgr. Bc. Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem. – kaplan farnosti Svatý Kopeček u Olomouce, kaplan na Caritas – VOŠs Olomouc a administrátor farnosti Olomouc – Klášterní Hradisko
  • Martina Orlovská, Ph.D. – vedoucí centra pro katechezi Arcibiskupství olomouckého
  • Bc. Martina Opletalová – vedoucí kanceláře a projektová koordinátorka Okresní hospodářské komory Olomouc