Ministerstvo zdravotnictví - EU - OPZ

OPZ

V období 1. 4. 2020 – 30. 4. 2022 je námi poskytovaná zdravotní péče pro osoby cílové skupiny v rámci projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova spolufinancována částkou 7 492 000 Kč z dotačního programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Plakát