Postní almužna

Postní sbírka je viditelným vyjádřením praktické pečující lásky církve, jejímž smyslem je pomoci bližnímu v nouzi všude tam, kde už nepostačují vlastní síly či kam nedosahuje sociální systém státu.

Během Popeleční středy či 1. neděle postní obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“, kterou mají po celou postní dobu ve svých domovech. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si během čtyřicetidenního postního období.

Do 2. neděle velikonoční odevzdají věřící „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě Olomouc, která se po dohodě s farnostmi postará o jejich rozdělení. Cílem snahy předvelikonočního postního období je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby druhých a materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Darovaný výtěžek poslouží prostřednictvím Charity těm, kteří se nacházejí v tíživé situaci.

Charita Olomouc ve spolupráci s farnostmi použije dary na adresnou pomoc jednotlivcům a rodinám v nouzi. Po provedení sociálního šetření sociální pracovníci odhalí potřeby příjemců, které z vašich darů mohou utišit (například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen, školních pomůcek nebo jiným způsobem podle konkrétní situace). V minulém roce jsme mohli, díky vám, pomoci z Postní almužny ve více než 100 akutních případech. 

V roce 2022 se do sbírky zapojili věřící z dvaceti čtyř farností v Olomouci a okolí, výtěžek na pomoc potřebným tak činil 97 008 Kč. Další informace můžete nalézt na www.postnialmuzna.cz.

Přehled výsledků dle farností

Vážení a milí dárci, děkujeme za vaši podporu charitního díla!