Adventní věnce

Benefiční projekt Adventní věnce realizuje Charita Olomouc a trvá již čtrnáctým rokem. V rámci výroby a prodeje věnců se do spolupráce zapojuje jedenáct farností, VOŠs Caritas, desítky dobrovolníků a pracovníků Charity Olomouc. Výtěžek z této benefiční akce vždy směřuje na podporu jednoho zahraničního projektu a na přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi.

Výroba věnců v letošním roce proběhne na přelomu listopadu a prosince v několika farnostech olomouckého děkanátu. Celkově počítáme s výrobou cca 350 kusů adventních věnců. Charita Olomouc každoročně organizuje i workshop na jejich výrobu ve spolupráci s charitní prodejnou Dobrodruhá. Výtěžek z tohoto workshopu půjde zčásti na podporu sirotčince v Mongolsku a zčásti na zajištění štědrovečerní večeře pro lidi bez domova.

V roce 2022 se podařilo zapojeným farnostem vyrobit a prodat 350 věnců. Výtěžek benefice činil 128 192 Kč, z této částky putovalo 35 880 Kč na přímou pomoc do farností a zbytek 92 311 Kč byl zaslán sirotčinci Verbist Care Center v Ulánbátaru. Tato částka byla součástí daru Charity Česká republika a tyto peníze pokryly výměnu čerpadla topení, které se porouchalo přímo uprostřed zimy a další běžné potřeby: jídlo, oblečení, zdravotní péče, údržba, služby, vzdělání a projekty na rozvoj dětí. V současné době je v centru 46 dětí ve věku 3-17 let. Další tři vysokoškoláci bydlí na kolejích. Celkový počet dětí a mládeže v péči centra tak činí 49. 

Výroba adventních věnců v roce 2023

Výroba adventních věnců bude probíhat v několika farnostech olomouckého děkanátu od 25. 11. do 2. 12.

Benefiční prodej věnců v roce 2023

Benefiční prodej adventních věnců se uskuteční 1. adventní neděli 3. 12. 2023 v některých olomouckých kostelích, v prodejně Dobrodruhá na Wurmova 5, Olomouc a kavárně Caritas VOŠs . Cena věnce je stanovena na 350 Kč.

Věnce budou dostupné v těchto kostelích olomouckého děkanátu:

 • farnost Sv. Kopeček – bazilika Navštívení Panny Marie
 • farnost sv. Václava – katedrála sv. Václava
 • klášter kapucínů – kostel Zvěstování Páně
 • farnost Hodolany – kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
 • farnost Hejčín – kostel sv. Cyrila a Metoděje
 • klášter dominikánů – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
 • farnost Klášterní Hradisko – kostel sv. Štěpána
 • farnost Hněvotín – kostel sv. Leonarda
 • Akademická farnost – kostel Panny Marie Sněžné
 • farnost sv. Mořic – kostel sv. Mořice   
 • CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 • farnost Těšetice

Přímá pomoc

Přímá pomoc je po provedení sociálního šetření nebo jiných úkonů poskytována rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi dle přání farnosti. Sociální pracovníci odhalí potřeby příjemců, které z vašich darů mohou naplnit, například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen, školních pomůcek, zaplacením nájmu nebo jiným způsobem podle konkrétní situace.

Sirotčinec Verbist Care Center

Posláním sirotčince je zajištění základních lidských práv sirotkům, opuštěným nebo zneužívaným dětem. Centrum bylo založeno v roce 1995 Kongregací Panny Marie a dětem poskytuje potřebné zázemí, jako je přístřeší, jídlo a vzdělávání. V hlavním městě Mongolska, kde zima trvá až osm měsíců a teploty dosahují i mínus 40 stupňů Celsia, žije na ulici asi 2000 dětí, v celém Mongolsku pak dvakrát tolik. Konkrétně letos víme, že peníze byly použity na opravu topení.