Adventní věnce

Podpořte s námi potřebné lidi a misijní sirotčinec Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. Během už tradiční výroby věnců spojí své síly dobrovolníci z farností k nezištné podpoře rodin a jednotlivců v nouzi přímo ve farnostech a také k podpoře dětí z mongolského sirotčince.  

V roce 2021 se podařilo zapojeným farnostem vyrobit a prodat 281 věnců. Výtěžek benefice činil 94 177 Kč, z této částky putovalo 33 701 Kč na přímou pomoc do farností a zbytek 60 476 Kč byl zaslán sirotčinci v Ulánbátaru. Dvě farnosti se rozhodly podpořit sirotčinec dodatečně, tudíž celková věnovaná částka činila 112 241 Kč.

Benefiční akce adventních věnců je předběžně plánovaná i na rok 2022. V případě zájmu se prosím, obraťte na konkrétní farnost nebo na dobrovolnictvi@olomouc.charita.cz  

Výroba adventních věnců v roce 2021

Výroba adventních věnců proběhla v několika farnostech olomouckého děkanátu od 19. do 27. listopadu. Počty farníků při samotné výrobě adventních věnců byly v důsledku platných opatření omezeny.

Benefiční prodej věnců v roce 2021

Benefiční prodej adventních věnců se uskutečnil 1. adventní neděli 28. 11. 2021 v některých olomouckých kostelích. Nově se zapojili i studenti Vyšší odborné školy sociální – Caritas, kteří se s nadšením vrhli do výroby i do benefičního prodeje.

S ohledem na náklady byla minimální hodnota věnce 290 Kč, avšak bylo možné přispět i více. Výtěžek akce poputoval na podporu sirotčince Verbist Care Center nebo na přímou pomoc dle volby farnosti. V mongolském sirotčinci využili přijaté dary na nákup potravin. Zakoupeny byly jak trvanlivé potraviny, tak zdravotní a hygienické potřeby.

Věnce byly dostupné v těchto kostelích olomouckého děkanátu:

 • farnost Sv. Kopeček – bazilika Navštívení Panny Marie
 • farnost sv. Václava – katedrála sv. Václava
 • klášter kapucínů – kostel Zvěstování Páně
 • farnost Hodolany – kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
 • farnost Hejčín – kostel sv. Cyrila a Metoděje
 • klášter dominikánů – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
 • farnost Klášterní Hradisko – kostel sv. Štěpána
 • farnost Hněvotín – kostel sv. Leonarda
 • Akademická farnost – kostel Panny Marie Sněžné
 • farnost sv. Mořic – kostel sv. Mořice   
 • nově – CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Přímá pomoc

Přímá pomoc je po provedení sociálního šetření nebo jiných úkonů poskytována rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi dle přání farnosti. Sociální pracovníci odhalí potřeby příjemců, které z vašich darů mohou naplnit, například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen, školních pomůcek nebo jiným způsobem podle konkrétní situace.

Sirotčinec Verbist Care Center

Posláním sirotčince je zajištění základních lidských práv sirotkům, opuštěným nebo zneužívaným dětem. Centrum bylo založeno v roce 1995 Kongregací Panny Marie a dětem poskytuje potřebné zázemí, jako je přístřeší, jídlo a vzdělávání. V hlavním městě Mongolska, kde zima trvá až osm měsíců a teploty dosahují i mínus 40 stupňů Celsia, žije na ulici asi 2000 dětí, v celém Mongolsku pak dvakrát tolik.