Ministerstvo práce a sociálních věcí EU - Evropský sociální fond (OPZ)

OPZ

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Centrum materiální pomoci se zapojilo do realizace projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. (OPPMP II.) podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V roce 2018 bylo vydáno přímou pomocí 32,5 tun potravin (z toho 1,5 tuny z projektu OPPMP II.) a 7854 kusů ošacení, v roce 2019 bylo distribuováno přes 31 tun potravinové pomoci a více než 1 tuna ošacení. V roce 2020 bylo distribuováno přes 32 tun potravinové pomoci a zhruba 1,2 tuny ošacení. V roce 2021 bylo distribuováno přes 31 tun potravinové pomoci a 1,1 tuny ošacení.

Lištička

Dětská skupina je spolufinancována Evropskou unií částkou 3 819 528 Kč. Vybudování a provoz Dětské skupiny Lištička Charity Olomouc je v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů v platném znění. Ukončení realizace projektu je k 30. 6. 2022.

Lištička