Krajíc chleba pro chudé

„Nestačí otevřít strádajícím lidem jen svou dlaň, musíme otevřít také své srdce“. Charita Olomouc každoročně žádá o pomoc při sbírce „Krajíc chleba pro chudé“. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova.
 

Potřebujeme především rýži, brambory, luštěniny, těstoviny, mouku, cibuli, polévkové koření, sůl, pepř, olej, ocet, čaj, kávu, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy či dle dohody další potraviny (mrkev, celer, česnek, vejce a jiné). V době před vánočními svátky může být velkou pomocí i darované cukroví a ovoce ke štědrovečerní večeři pro lidi v nouzi. Uvítáme i potraviny, které lze použít jako vánoční dárek lidem z ulice (sladkosti, čokolády a další).

Do sbírky Krajíc chleba pro chudé se zapojují zejména farnosti olomouckého děkanátu. Některé se na sbírce podílejí i několikrát do roka, dle vlastního časového harmonogramu. Nezřídka kdy ale přijímáme i dary jednotlivců či institucí. V průběhu roku 2013 jste darovali 686 kg potravin. Za Vaši solidaritu děkujeme.

Kolik lidí bez domova žije v Olomouci?

Podle výsledků sčítání našich terénních pracovníků se v Olomouci pohybuje až 650 lidí, kteří přišli o svůj domov.

Jak mohu pomoci?

Jednou z možností je darování potravin (viz výčet výše). Ty uplatníme při provozu Nízkoprahového denního centra, které denně navštíví 120 až 150 osob. Každý den tedy připravujeme 180 - 200 porcí, tzn. 90 - 100 litrů polévky pro lidi v nouzi. Za rok 2013 využilo služeb centra 1219 fyzických osob, pracovníci a dobrovolníci vydali 45 351 porcí jídla, to je asi 22 600 litrů polévky.

Finančně můžete přispět na konto Krajíc chleba pro chudé
v průběhu celého roku č. účtu 107-8921490207/0100.

Dle Vašeho přání použijeme finanční dary v oblastech

  • potravinová pomoc (var. symbol 001) | potravinové balíčky pro hladovějící lidi v nouzi;
  • řešení zdravotního stavu (var. symbol 002) | zajištění léčby, léků a provozu ordinace pro lidi bez domova;
  • pomoc s bydlením (var. symbol 003) | pomoc s problematikou bydlení lidí bez domova.

Doplňující informace (nejen) pro farnosti

  • sbírka může dle možností a zájmu farnosti proběhnout kdykoliv během celého roku,
  • pracovníci Charity Olomouc si pro výtěžek sbírky mohou přijet,
  • u finančních i materiálních darů může být vystavena darovací smlouva,
  • v případě zájmu je možné do farnosti zajistit zapečetěnou pokladničku a předat ji pověřené osobě k vybrání finančních darů,
  • finanční dar může vybrat a věnovat sama farnost.

Děkujeme jak farnostem, které se do sbírky zapojí, tak jednotlivým dárcům.

Pro domluvu na převzetí daru, nebo pro bližší informace, pište na: _hGBRf~ff7c-5-ee-nphT65j4mnhTj