pečovatelská služba

Posláním služby je poskytnutí potřebných úkonů dospělým a seniorům, kteří si vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení nemohou zajistit běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost. Nejčastěji se jedná o pomoc s osobní hygienou, podáním stravy, zajištěním chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba působí v oblasti Olomouce a širšího okolí. Pečovatelky dojíždí za uživateli služby, aby zůstal zachován komfort známého a bezpečného prostředí vlastního domova.

Rodinným příslušníkům, kteří se rozhodnou pečovat o své blízké sami, můžeme poskytnout odborné poradenství a praktický nácvik v naší Edukační místnosti pro pečující, která je součástí Půjčovny kompenzačních pomůcek.

V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat