Naše sbírky

Tříkrálová sbírka
Každoročně se koná Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám s dětmi a dalším sociálně potřebným. Desetina výnosu je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálovým koledníkům můžete přispět do kasiček v hotovosti, případně lze kdykoli dar zaslat převodem na sbírkový účet, online platbou nebo pomocí DMS. Více se dozvíte na webových stránkách Tříkrálové sbírky.
 
Krajíc chleba pro chudé:
Co je pro někoho samozřejmostí, pro jiného může být vzácné. Opakovaně pořádáme sbírky potravin či hygienických potřeb, které následně předáváme potřebným lidem (rodiny s dětmi, senioři, lidé bez domova). Sbírka Krajíc chleba pro chudé, určená lidem bez domova, se koná několikrát do roka a jsou do ní zapojena naše farní střediska.
Sledujte Centrum dobrovolnictví a materiální pomoci na našem facebooku a včas se o sbírce dozvíte.
 
Adventní věnce:
Již několik let podporujeme touto tradiční benefiční akcí nejen potřebné lidi ve farnostech, ale i děti z misijního sirotčince Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. O výrobu i prodej adventních věnců se starají dobrovolníci ve farních střediscích.
 
Postní almužna:
Na začátku čtyřicetidenního postního období před Velikonocemi obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají peníze, které ušetřili odříkáním si během postní doby. Postničky odevzdají v kostele na Květnou neděli a finanční prostředky z nich pak putují k potřebným lidem ve farnosti. Více o Postní almužně ZDE.
 
Další naše trvalé i jednorázové sbírky: