Dětská skupina Lištička

khamoro skolka 027ab

Dětská skupina Lištička je určena pro skupinku dvanácti dětí ve věku od 2 do 6 let. Je založena na křesťanských hodnotách - lásce, bezpečí a společenství. Klademe důraz na individuální přístup k dětem, spolupráci s rodiči, posilování mezigeneračních vztahů a prohlubování vztahu k přírodě. Při výchovné a vzdělávací činnosti využíváme prvky Montessori pedagogiky.

Zápis dětí do DS Lištička probíhá v termínu 4. 4. do 8. 4. 2022 vždy v čase od 9 do 12 hodin. Bližší informace naleznete v letáku k zápisu v dokumentech níže.

Cena

Provozní doba

  • po - pá od 6:30 až 16:30

Kontaktujte nás

Vybudování a provoz Dětské skupiny je v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů v platném znění. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

OPZ


plán výchovy
provozní řád
letak_zapis_DS_Listicka 2022.pdf
Ceník platný od 1.7.2022.docx
Kritéria pro přijetí.docx
Přihláška.docx
Provozní řád platný od 1.7.2022.docx
Plán výchovy platný od 1.7.2022.docx