Dětská skupina Lištička

Dětská skupina Lištička

Dětská skupina Lištička je určena pro skupinku dvanácti dětí ve věku od 2 do 6 let. Je založena na křesťanských hodnotách - lásce, bezpečí a společenství. Klademe důraz na individuální přístup k dětem, spolupráci s rodiči, posilování mezigeneračních vztahů a prohlubování vztahu k přírodě. Při výchovné a vzdělávací činnosti využíváme prvky Montessori pedagogiky.

Cena

  • školné je 3000 Kč / měsíc
  • stravné je 95 Kč / den (v ceně je dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim)

Veškeré informace ohledně stravy včetně jídelníčku naleznete na stránkách školní jídelny ZŠ Řezníčkova.

Provozní doba

  • po - pá od 6:30 až 16:30

Kontaktujte nás

Vybudování a provoz Dětské skupiny je v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů v platném znění.


Ceník platný od 1.8.2022.docx
Kritéria pro přijetí.docx
Přihláška.docx
Provozní řád platný od 1.7.2022.docx
Plán výchovy platný od 1.7.2022.docx