Centrum materiální pomoci

Poskytuje pomoc v oblasti materiální pomoci jednotlivcům a rodinám v nouzi. V rámci přímé pomoci se zaměřuje na oblast ošacení a potravinové pomoci pro klienty jednotlivých služeb i spolupracující neziskové organizace.

V roce 2019 podpořilo centrum přes 400 osob, které se ocitly v nouzi. Materiální pomoc v podobě oblečení putovala zejména k lidem bez přístřeší, kterých bylo za minulý rok více než 300 a bylo jim vydáno 6684 kusů oblečení. Materiální pomoc využily také rodiny, lidé v azylových domech a klienti dalších služeb Charity Olomouc. Těm bylo bezplatně vydáno přes 872 kusů domácích potřeb a 31 kusů nábytku a bytového vybavení. Prodejna u Samaritána funguje rovněž jako prostor pro rehabilitační program, který je určený klientům azylového domu střediska Samaritán a klientům sociálně terapeutické dílny Střediska psychosociální pomoci. 

Pro bližší informace nás kontaktujte: