Centrum materiální pomoci

Poskytuje pomoc v oblasti materiální pomoci jednotlivcům a rodinám v nouzi. V rámci přímé pomoci se zaměřuje na oblast ošacení a potravinové pomoci pro klienty jednotlivých služeb i spolupracující neziskové organizace.

Projekty

Centrum materiální pomoci se zapojilo do realizace projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.“ (OPPMP II) podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.  V roce 2018 bylo vydáno přímou pomocí 32,5 tun potravin (z toho 1,5 tuny z projektu OPPMP II.) a 7854 kusů ošacení.

FEAD-MPSV

Pro bližší informace nás kontaktujte: