Domy pro osoby se sníženou soběstačností

Středisko Samaritán pro lidi bez domova

Domov sv. Anežky a Domov sv. Kosmy a Damiána

Posláním pobytových služeb pro osoby se sníženou soběstačností je podpora a pomoc osobám, které se ocitly bez přístřeší a jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby. V domovech působí dvě registrované sociální služby – azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností a pečovatelská služba poskytovaná přímo v objektu. Služba umožňuje nemocným lidem bez zázemí důstojně žít a naplňovat své životní potřeby a současně se snaží v co nejvyšší možné míře udržet stávající schopnosti klientů a dále je rozvíjet.

Poskytujeme zázemí pro nesoběstačné osoby starší 18 let, které nemohou svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami a zároveň jim hrozí ztráta přístřeší, v důsledku čehož může dojít k ohrožení na zdraví a životě. Nesoběstačností se rozumí stav, při němž člověk svými silami není schopen zajistit péči o sebe v oblasti hygieny (mytí, problémy s inkontinencí), jídla (nákup potravin, základní příprava stravy, konzumace) a dalších úkonů sebeobsluhy (péče o domácnost a čistotu prostředí, návštěvy lékaře, oblékání, praní apod.).

Ubytování je možné na 1-2 lůžkových pokojích s celkovou kapacitou 60 lůžek. V centru Olomouce nabízíme kapacitu 30 lůžek (z toho 3 v bezbariérovém bytě) dalšími 30 lůžky disponujeme na Sv. Kopečku. Stravování je řešeno individuálně formou dovozu obědů, využitím darů či pomocí s přípravou jídla v rámci pečovatelské služby. Klienti mají k dispozici kuchyňku. 

Služba je zaměřena především na pomoc těm, kteří nemají jinou možnost. Při nalezení vhodného řešení se preferuje přemístění klienta do běžného života, či jiné služby (bydlení s podporou, služby pro seniory). Služba není poskytována osobám, které potřebují nepřetržitou zdravotní péči a osobám, které jsou zcela imobilní, osobám s akutním, přenosným či infekčním onemocněním, s neřešenou těžkou drogovou závislostí a s dekompenzovaným psychiatrickým stavem.

Vyplněnou a podepsanou Žádost společně s Doporučením lékaře o zdravotním stavu lze podat dvěma způsoby:

    1. naskenované dokumenty zaslat na email: anezka@olomouc.charita.cz nebo kad@olomouc.charita.cz
    2. dokumenty zaslat či osobně doručit na adresu:
      Domov sv. Anežky, Náměstí Sadové 39, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
      Domov sv. Kosmy a Damiána, Wurmova 588/5, 779 00 Olomouc

Kontaktujte nás

Domov sv. Anežky 

Domov sv. Kosmy a Damiána


leták DSA
doporučení lékaře
žádost o přijetí