Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 21 let, kteří mají problémy ve škole, ocitají se bez kamarádů a žijí v málo podnětném prostředí. Nabízíme podporu a pomoc při řešení těchto situací, smysluplné trávení volného času a možnost účastnit se preventivních a sociálně terapeutických aktivit.

Provozní doba a forma poskytované služby

  • ambulantní forma pondělí až čtvrtek 13:00 – 17:00
    Třída 1. Máje 8., Olomouc | pondělí: pro děti ve věku 6 – 11 let, úterý: pro mládež ve věku 12 – 17 let a mladší dospělé ve věku 18 – 21 let, středa a čtvrtek: bez věkového omezení
  • terénní forma Mrštíkovo náměstí, Olomouc 
    pondělí až čtvrtek 14:00 – 16:00 

Kontaktujte nás


veřejný závazek