Ministerstvo vnitra ČR

MVČR web

Ministerstvo vnitra ČR poskytlo Charitě Olomouc na rok 2022 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ke krytí výdajů spojených s dobrovolnickou službou vymezených v § 11 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace ve výši 271 000 Kč byla vyhrazena pro podporu programu Dobrovolnický program Charity Olomouc.

V programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 byly v roce 2022 vynaloženy prostředky určené pro zajištění:

  • Humanitární pomoci na Olomoucku pro uprchlíky z Ukrajiny ve výši 350 000 Kč

Cílem projektu je vytvořit funkční systém materiální a potravinové pomoci na Olomoucku, tak aby pokryl stávající potřeby lidí v nouzi i potřeby spojené s lidmi zasaženými válkou na Ukrajině, kteří žijí na Olomoucku.

MVČR 2021

MVČR 2020

MVČR 2019