Kup oběd

Oběd je běžnou každodenní součástí našeho života. Většinou nás ani nenapadne, že by to u někoho bylo jinak. Nejchudší obyvatelé Domova sv. Anežky si však teplé jídlo dovolit nemohou. Svým darem jim oběd můžete zakoupit, případně uhradit obědy na týden anebo na měsíc. Můžete také nastavit pravidelný příspěvek a stát se tak patrony našich klientů.
 
Pan Karel strávil velkou část svého života těžkou prací v lese. Osudným se mu stal pracovní úraz, kdy se při stahování dřeva uvolnily klády a přimáčkly mu nohy. Po léčbě mu zůstaly trvalé následky a pan Karel se již nemohl vrátit zpět do práce. Jeho rodiče se o něj starali v rodné vesničce nedaleko Olomouce, když však nedávno zemřeli, ocitl se sám bez pomoci. Naštěstí se pro něj našlo místo v našem Domově sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce. Pan Karel má ale velmi nízký příjem, který stačí pouze na to, aby pokryl výdaje na ubytování a potřebnou pečovatelskou službu. Obědy mu Charita zatím hradí z vlastních zdrojů, ty však nejsou neomezené. Proto v rámci projektu KUP OBĚD chceme vyzvat všechny, kterým není osud pana Karla a dalších našich nemajetných klientů lhostejný.
 
Pomozte nám postarat se o potřebné lidi, kteří neměli v životě tolik štěstí! Děkujeme!


Platba online: Darujme.cz

Sbírkový účet 107-8921490207, kód banky 0100, variabilní symbol: 3001.
Chcete obdržet potvrzení o daru?
 
Při zaslání platby přes Darujme.cz zaškrtěte "Chci potvrzení o daru".
 
Při převodu na sbírkový účet prosíme vyplňte tento FORMULÁŘ