Láska, společenství, bezpečí.

Dobrovolnictví

Vítáme dobrovolníky. Pomáhají nám se zajišťováním bezpečí nejen pro naše klienty, ale pro všechny občany města Olomouce, kteří se díky pandemii dostali do těžké situace. 

Zobrazit více

Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.

Zobrazit více
Parallax

Aktuality