Láska, společenství, bezpečí.

Hospicová péče

Každý má právo na důstojnost až do poslední chvíle. Smyslem poskytované služby je umožnit pacientovi strávit závěrečnou etapu svého života důstojně a s láskou mezi svými blízkými. 

zobrazit více

Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.

Zobrazit více
Parallax

Aktuality