lidé bez domova

Středisko Samaritán pro lidi bez domova funguje již od roku 1991. Nabízí pomoc při řešení problémů v oblastech bezdomovectví, nezaměstnanosti, závislostí, trestné činnosti, rozpadu rodiny, špatného zdravotního stavu či osamocení. Lidem bez zázemí jsou k dispozici naše noclehárnyazylové domy, které poskytují střechu nad hlavou. Lidem bez přístřeší, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby, nabízí útočiště Domy pro osoby se sníženou soběstačností. Přes den slouží lidem bez domova Nízkoprahové denní centrum, které nabízí bezpečný prostor a poradenství. Terénní služba oslovuje lidi bez domova, kteří nevyužívají žádných charitních služeb. K dispozici je i Ordinace praktického lékaře a Ordinace psychiatra. Společenství sv. Josefa v Dolanech je křesťanskou komunitou a domovem pro věřící muže, kteří chtějí v takovém prostředí zakotvit.

Bezdomovectví je živý sociální fenomén, který se odvíjí od vývoje společnosti i ekonomiky. Námi poskytované služby se proto snaží reflektovat aktuální potřeby uživatelů. Jádrem služeb je od počátku zajištění bydlení v azylovém domě, zřízení sociálních bytů v roce 1996 a o osm let později také azylového domu pro ženy. V roce 2005 bylo otevřeno nízkoprahové denní centrum, na jehož činnost v roce 2007 do jisté míry navázala ordinace pro lidi v nouzi. Vývoj dále pokračoval s rozmáhajícím se terénním programem a jako poslední vznikla noclehárna pro ženy v dubnu roku 2010.

V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat

V nepřetržitém provozu funguje

  • sociální asistenti azylových domů | +420 583 033 456 | +420 739 249 226

adresář.pdf
co dělat když
studijní a výzkumná činnost
doplňující informace