lidé bez domova

Středisko Samaritán pro lidi bez domova funguje již od roku 1991. Nabízí pomoc při řešení problémů v oblastech bezdomovectví, nezaměstnanosti, závislostí, trestné činnosti, rozpadu rodiny, špatného zdravotního stavu či osamocení.

Bezdomovectví je živý sociální fenomén, který se odvíjí od vývoje společnosti i ekonomiky. Námi poskytované služby se proto snaží reflektovat aktuální potřeby uživatelů. Jádrem služeb je od počátku zajištění bydlení v azylovém domě, zřízení sociálních bytů v roce 1996 a o osm let později také azylového domu pro ženy. V roce 2005 bylo otevřeno nízkoprahové denní centrum, na jehož činnost v roce 2007 do jisté míry navázala ordinace pro lidi v nouzi. Vývoj dále pokračoval s rozmáhajícím se terénním programem a jako poslední vznikla noclehárna pro ženy v dubnu roku 2010.

V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat

V nepřetržitém provozu funguje

  • sociální asistenti azylových domů | +420 583 033 456 | +420 739 249 226

adresář
co dělat když
studijní a výzkumná činnost
doplňující informace