Dům sv. Vincence

Dům sv. Vincence

Služba ambulantního a terénního charakteru je poskytována dospělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu. Obrátit se na nás mohou dospělí lidé s duševním onemocněním v péči psychiatra a ve stabilizovaném psychickém stavu.

Prostřednictvím ambulantní formy nabízíme bezplatně programy a činnosti, kulturní akce a výlety, které vedou k rozvoji osobních schopností a pomáhají s navazováním mezilidských vztahů. Věnujeme se práci s keramikou, pletení košíků, malování na hedvábí. Navštěvujeme kina a divadla, bowling, trénujeme paměť a komunikaci, organizujeme pravidelné procházky a výlety po okolí.

V rámci terénní formy nabízíme bezplatně podporu klientům žijícím v azylových bytech služby Bydlení sv. Vincence, které se nachází v běžné bytové zástavbě na území města Olomouce. Klienty podporujeme v zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivitách, pomáháme jim při komunikaci a vyřizování běžných záležitostí.

Provozní doba

  • ambulantní forma služby: po - pá od 7:00 do 16:00
  • terénní forma služby: po - pá od 8:00 do 18:00

Kontaktujte nás


veřejný závazek