Azylové domy

Azylové domy

Azylové domy nabízí ženám i mužům bez zázemí možnost ubytování až na jeden rok. Mají tak možnost postavit se na vlastní nohy a nalézt řešení své sociální situace.

Azylový dům pro muže nabízí ubytování na 3-4 lůžkových pokojích s celkovou kapacitou až 46 lůžek (z toho 15 lůžek je v tzv. sociálních bytech). Azylový dům pro ženy nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s celkovou kapacitou 15 lůžek (z toho 5 lůžek v sociálních bytech). Na sociální byty si uživatelé mohou podat písemnou žádost, kam jsou vybíráni na základě výběrového řízení. Poplatek za služby činí cca 90 až 120 Kč/den. V zařízení je možné využít nabídku stravy, k dispozici je obyvatelům také kuchyňka a pračka. Je zakázáno konzumovat alkohol či psychotropní látky a přicházet pod jejich vlivem.

Kontaktujte nás


leták
veřejný závazek muži
žádost přijetí muži
veřejný závazek ženy
žádost přijetí ženy