zdravotní a hospicová péče

Domácí zdravotní a hospicovou péči od 1. 1. 2023 poskytuje Hospic na Svatém Kopečku.

Poskytujeme odbornou paliativní péči o umírající v domácím prostředí prostřednictvím služby Hospicová péče Caritas na území Olomouckého kraje. Zdravotní služby jsou určeny seniorům a dospělým lidem, kteří se ve svém životě potýkají s tělesným znevýhodněním omezujícím jejich životní styl. Provozujeme ordinaci praktického lékaře pro lidi v nouzi.
 
Snažíme se o zachování kvality života uživatelů, a to prostřednicím dopomoci poskytované v přirozeném prostředí uživatele. Dalším cílem je odlehčit rodině při náročné péči o blízkou osobu a umožnit tak setrvání uživatele v domácím prostředí. 

V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat