Kdo jsme

Charita Olomouc je nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě Charit působících na území České republiky. Byla zřízena olomouckým arcibiskupem v roce 1993 a svoji činnost vyvíjí v oblasti olomouckého regionu. Úzce spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi, úřady v regionu, farnostmi či mnohými dalšími institucemi.

Charita Olomouc poskytuje sociální a zdravotní služby a mimo ně se věnuje i řadě dalších aktivit, mezi které patří sbírková činnost, publikování odborných sborníků, příprava a realizace kulturních, společenských a dalších aktivit. Nabízí také pestrou škálu uplatnitelnosti zájemcům o dobrovolnictví a praxe.

Charita Olomouc byla prověřena externím auditem, na jehož základě obdržela značku spolehlivosti – Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Jedná se o záruku, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého deklarovaného poslání. 

AVPO-LOGO-SPOLEHLIVA-barevna