Olomoucký kraj

Ol_kraj

Olomoucký kraj se v roce 2020 podílí na financování projektů Charity Olomouc v souladu s Programem finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji:

V Podprogramu č. 1 - Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb byly v roce 2020 v celkové výši dotace 33.552.500 Kč podpořeny tyto projekty: 

 • Nízkoprahové denní centrum (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 4 527 300
 • Noclehárna pro muže (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 1 601 400
 • Noclehárna pro ženy (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 976 000
 • Terénní program (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 2 332 300
 • Pečovatelská služba pro lidi bez domova (Středisko Samaritán pro lidi bez domova)  ve výši 1 729 500
 • Dům sv. Vincence (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 1 567 300
 • Dluhová poradna (Středisko pečovatelské služby) ve výši 988 000
 • Podpora samostatného bydlení (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 1 017 600
 • Sociálně terapeutická dílna (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 1 225 200 Kč 
 • Krizová pomoc (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 2 113 800
 • Pečovatelská služba (Středisko pečovatelské služby) ve výši 11 548 900
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 1 843 800
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 2 081 400

V Podprogramu č. 2 - Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi jsou v roce 2019 v celkové výši dotace 4.640.900 Kč podpořeny tyto projekty: 

 • Noclehárna pro muže (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 221 500 Kč 
 • Noclehárna pro ženy (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 135 000 Kč 
 • Nízkoprahové denní centrum (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 626 200
 • Terénní program (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 322 600 Kč 
 • Pečovatelská služba pro lidi bez domova (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 239 200
 • Dům sv. Vincence (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 216 800
 • Pečovatelská služba (Středisko pečovatelské služby) ve výši 1 597 300
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 255 000
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 287 900
 • Krizová pomoc (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 292 400
 • Dluhová poradna (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 136 700
 • Podpora samostatného bydlení (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 140 800
 • Sociálně terapeutická dílna (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 169 500

V programu Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče jsou v roce 2020 v celkové výši dotace 550 000 Kč podpořeny tyto projekty: 

 • Vzdělávání zdravotních sester Hospicové péče Caritas ve výši 150 000
 • Podpora poskytovatelů domácí paliativné péče ve výši 400 000

V programu Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče je v roce 2020 v celkové výši dotace 200 000 Kč podpořen tento projekt:   

 • Vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína ve výši 200 000

V oblasti Aktivit směřujících k sociálnímu začleňování je v roce 2020 v celkové výši dotace 132 075 Kč podpořen tento projekt: 

 • Centrum materiální pomoci (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 132 075 Kč 

V oblasti Podpory infrastruktury sociálních služeb jsou v roce 2020 podpořeny v celkové výši dotace 1 175 785 Kč tyto projekty: 

 • Rekonstrukce zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním a pro rodiny (Středisko psychosociální pomoci a Středisko pro rodiny a děti) ve výši 675 785
 • Rozvoj technického zázemí (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 500 000

Olomoucký kraj 2019