Olomoucký kraj

Ol_kraj

Olomoucký kraj se v roce 2021 podílí na financování projektů Charity Olomouc v souladu s Programem finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji:

V Podprogramu č. 1 - Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb byly v roce 2021 v celkové výši dotace 39.649.900 Kč podpořeny tyto projekty: 

 • Nízkoprahové denní centrum (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 4 683 800 Kč
 • Noclehárna pro muže (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 1 755 600 Kč 
 • Noclehárna pro ženy (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 995 900
 • Terénní program (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 2 651 300 Kč
 • Pečovatelská služba pro lidi bez domova (Středisko Samaritán pro lidi bez domova)  ve výši 2 077 400 Kč
 • Dům sv. Vincence (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 2 198 900 Kč
 • Dluhová poradna (Středisko pečovatelské služby) ve výši 1 151 200 Kč
 • Podpora samostatného bydlení (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 1 894 900 Kč
 • Sociálně terapeutická dílna (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 1 505 800 Kč 
 • Krizová pomoc (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 2 483 500 
 • Pečovatelská služba (Středisko pečovatelské služby) ve výši 13 872 000 Kč
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 2 095 900 
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 2 283 700 

V Podprogramu č. 2 - Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi jsou v roce 2021 v celkové výši dotace 4 756 300 Kč podpořeny tyto projekty: 

 • Noclehárna pro muže (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 223 000 Kč 
 • Noclehárna pro ženy (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 110 000 Kč 
 • Azylový dům pro muže (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 466 900
 • Nízkoprahové denní centrum (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 595 000 Kč
 • Terénní program (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 466 900 Kč 
 • Pečovatelská služba pro lidi bez domova (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 263 800 Kč
 • Pečovatelská služba (Středisko pečovatelské služby) ve výši 1 762 000 Kč
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 266 300 Kč
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Středisko pro rodiny a děti) ve výši 290 000 Kč
 • Krizová pomoc (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 315 400 Kč
 • Dluhová poradna (Středisko psychosociální pomoci) ve výši 127 100 Kč

V programu Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče je v roce 2021 v celkové výši dotace 100 000 Kč podpořen projekt: 

 • Vzdělávání zdravotních sester Hospicové péče Caritas ve výši 100 000

V programu Podpora poskytovatelů paliativní péče je v roce 2021 v celkové výši dotace 800 000 Kč podpořeny projekty: 

 • Obecná podpora paliativní péče ve výši 400 000
 • Podpora domácí hospicové péče ve výši 400 000

V programu Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče je v roce 2021 v celkové výši dotace 200 000 Kč podpořen tento projekt:   

 • Vzdělávání lékařů v oboru paliativní péče ve výši 200 000

V oblasti Aktivit směřujících k sociálnímu začleňování je v roce 2021 v celkové výši dotace 57 600 Kč podpořen projekt: 

 • Centrum materiální pomoci (Středisko Samaritán pro lidi bez domova) ve výši 57 600 Kč 

V oblasti Podpory integrace romských komunit je v roce 2021 v celkové výši dotace 28 400 Kč podpořen projekt:

 • Romská pouť ve výši 28 400

Olomoucký kraj 2019
Olomoucký kraj 2020