Ministerstvo pro místní rozvoj

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Kde domov můj

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky podpořilo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu projekt Charity Olomouc "Kde domov můj", reg. č. CZ.06.2.5610.010.0116_033/0003049. Díky dotaci v celkové výši 8 168 000 korun získala Charita Olomouc sociální byty pro lidi v obtížných životních situacích. Byly zakoupeny čtyři byty v Přerově, další finanční prostředky byly využity na rekonstrukci fary v Tršicích, kde vznikly další tři bytové jednotky. Celkem se jedná o 7 bytů s kapacitou 15 lůžek. Projekt byl ukončen k 30. 11. 2018. 

Do nejrizikovější skupiny ohrožené ztrátou bydlení spadají matky s dětmi, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a senioři.

Kde domov můj?