rodiny a děti

Služby Střediska pro rodiny a děti jsou zaměřeny na rodiny, děti a mládež v obtížné životní situaci. Jedná se například o nestabilní finanční situaci, dlouhodobou nezaměstnanost, nízké vzdělání či bydlení v nevyhovujících podmínkách, kdy hrozí odebrání dítěte.

Cílem naší práce je nejen omezit dopad těchto jevů, ale i předcházet jejich výskytu. Usilujeme o zmírnění nestability sociálního prostředí, ve kterém klienti našich služeb žijí, a o řešení veškerých souvisejících problémů.

V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat