rodiny a děti

Středisko pro rodiny a děti provozuje dvě sociální služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Dětská skupina Lištička a doučování Liška online.  

Sociální služby střediska jsou zaměřeny na rodiny, děti a mládež v obtížné životní situaci. Jedná se například o nestabilní finanční situaci, dlouhodobou nezaměstnanost, nízké vzdělání či bydlení v nevyhovujících podmínkách, kdy hrozí odebrání dítěte. Cílem naší práce je nejen omezit dopad těchto jevů, ale i předcházet jejich výskytu. Usilujeme o zmírnění nestability sociálního prostředí, ve kterém klienti našich služeb žijí, a o řešení veškerých souvisejících problémů.

Dětská skupina Lištička je určena pro skupinku dvanácti dětí ve věku od 2 do 6 let. Je založena na křesťanských hodnotách - lásce, bezpečí a společenství. Klademe důraz na individuální přístup k dětem, spolupráci s rodiči, posilování mezigeneračních vztahů a prohlubování vztahu k přírodě. Liška online je projekt na podporu vzdělávání dětí, které navštěvují ZŠ v děkanátu Olomouc. Doučování zajišťují vybraní a proškolení dobrovolníci, kteří děti doučují prostřednictvím Google meets až 2 hodiny týdně.  

V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat