Poslání a vize

Mise Charity Olomouc

Charita Olomouc je z lidí a pro lidi. Jako lidé jsme stvořeni k důstojnosti, obrazu a podobě Boží a v tom odkrýváme svoje štěstí i štěstí druhých. Prožívat jej můžeme jen ve společenství.

Vize – čím chceme být:

  • stromem s pevnými kořeny, usazeným u vodních proudů, který nese ovoce v pravou chvíli,   
  • organizací ukotvenou v křesťanských hodnotách, které chráníme navzdory trendům ve společnosti, 
  • pružným společenstvím, přičemž uvnitř jsou všechny prvky soudržné (služby, zdroje, pracovníci, procesy, souznění...),
  • těmi, kdo formují odborné a veřejné mínění v souladu s křesťanskými hodnotami, 
  • respektovaným partnerem pro státní správu, samosprávu i církevní struktury.