Evropská unie - Evropský sociální fond (OPZ)

OPZ

Realizujeme zakázky v rámci individuálního projektu s názvem „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“ reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213, který je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

zakázka Azylové domy v Olomouckém kraji I. 

část s názvem "Poskytování služby azylové domy pro muže pro cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob v krizi ohrožených sociálním vyloučením na Olomoucku I."

 • sociální služba Azylový dům pro muže
 • smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2021/03989/OSR/DSM
 • objednatel: Olomoucký kraj
 • zahájení 1. 1. 2022, ukončení 30. 6. 2022
 • vyrovnávací platba celkem za celou dobu trvání smlouvy: cena 3.281.000

zakázka Azylové domy v Olomouckém kraji I. 

část s názvem "Poskytování služby azylové domy pro ženy pro cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob v krizi ohrožených sociálním vyloučením na Olomoucku."

 • sociální služba Azylový dům pro ženy
 • smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2021/03990/OSR/DSM
 • objednatel: Olomoucký kraj
 • zahájení 1. 1. 2022, ukončení 30. 6. 2022
 • vyrovnávací platba celkem za celou dobu trvání smlouvy: cena 1.740.000

zakázka Azylové domy v Olomouckém kraji I. 

část s názvem "Poskytování služeb azylové domy pro muže a ženy se sníženou schopností pro cílovou skupinu osob bez přístřeší nebo osob v krizi ohrožených sociálním vyloučením na Olomoucku."

 • sociální služba Azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností
 • smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb č. 2021/03994/OSR/DSM
 • objednatel: Olomoucký kraj
 • zahájení 1. 1. 2022, ukončení 30. 6. 2022
 • vyrovnávací platba celkem za celou dobu trvání smlouvy: cena 3.700.000

Internetové stránky Evropského sociálního fondu: www.esfcr.cz.