Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

Služby centra jsou určeny pro lidi bez domova, kteří žijí v provizorních podmínkách na ulici, pod mosty, ve squatech, v teplovodních kanálech, zahradních chatkách či jiných přístřešcích. 

Nízkoprahové denní centrum nabízí bezpečný prostor, v němž je možné řešit své problémy (sociální, ekonomické, právní, zdravotní, rodinné). Kromě odborného sociálního poradenství mohou klienti využít základní materiální pomoc, který jim pomáhá uspokojovat základný potřeby ve formě stravy, hygieny, výměny šatstva a praní. Základní nabídka služeb je zdarma, ovšem některé služby nad rámec jsou zpoplatněny. Služba je základním stupněm pro rozvoj další spolupráce a využívání navazujících sociálních služeb.

Základními hodnotami při budování tohoto prostoru jsou dostupnost služeb, osobní přístup a zajištění základních životních potřeb. Prostřednictvím našich služeb se snažíme o stabilizaci a pozitivní změnu v klientově situaci.

Kontaktujte nás


leták NDC
veřejný závazek