Praxe

Zájemcům z řad studentů (a také rekvalifikantům) nabízíme možnost získat nové vědomosti a praktické dovednosti. Praxe, případně náslechy, je možné uskutečnit v sociálních službách i zdravotnických zařízeních Charity Olomouc. O možnostech praxe je dobré se nejprve informovat u jednotlivých mentorů – pracovníků Charity, kteří jsou pověřeni péčí o praktikanty. Kontakty jsou uvedeny níže.

Postup

Jestliže jste se rozhodli pro praxi v Charitě Olomouc, požádejte mentory o přijetí na praxi. Sdělte svou motivaci a očekávání a v případě, že mentor povolí praxi, domluvte se na termínu. Na první schůzce s mentorem se dále stanoví průběh praxe, cíle učení a harmonogram (praxe probíhají podle metodik pro praxe, které mají jednotlivá střediska zpracována).

Pravidla

  • mentor má právo praxi odmítnout z kapacitních nebo jiných závažných důvodů
  • se školou, která vás vysílá na praxi, musí být před Vaším nástupem uzavřena smlouva (dohoda) o praxi
  • na Cyrilometodějské teologické fakultě UP Olomouc jsou praxe zajišťovány přes systém EDIS, v němž se nacházejí kontakty na mentory Charity Olomouc, smlouva a jednotlivé dodatky ke smlouvám studentů, jména studentů, termíny praxí a hodnocení studentů
  • praxe v Charitě jsou vykonávány bezplatně

Kontakty na mentory