Farní střediska

V každé farnosti olomouckého děkanátu může vzniknout pod Charitou Olomouc její farní středisko, které sdružuje dobrovolníky a lidi ochotné udělat něco pro druhé. Hlavním úkolem farních středisek je všímat si potřeb lidí ve farnosti (seniorů, mládeže, sociálně slabších, vícedětných rodin, lidí bez práce nebo zadlužených, lidí s duševními nemocemi apod.) a ve spolupráci s profesionální Charitou na ně reagovat.

Charita nabízí farním střediskům podporu, radu, vzdělávání a know-how ze své praxe a díky tomu mohou společně nabídnout komplexnější péči a pomoc. Farní středisko nemá právní subjektivitu, je organizačně včleněno do Charity Olomouc. Do činnosti jsou zapojeni nejen stálí členové - dobrovolníci, ale i příznivci a podporovatelé z řad farníků, bez nichž by činnost nemohla být vykonávána.

Farní středisko Těšetice, Drahanovice a Slatinice

Farní středisko vzniklo dnem 3. 2. 2016 transformací Dobrovolné oblastní charity Těšetice u Olomouce, která působila ve farnostech Těšetice u Olomouce, Drahanovice a Slatinice již od roku 2005. Farní středisko působí za podpory administrátora všech tří uvedených farností Mgr. Miroslawa Lukasiewicze. Při své činnosti využívá prostory na faře Návsí 6, 783 46 Těšetice.

Středisko vede Mgr. Alice Pospíšilová 

 • Tříkrálová sbírka
 • Konkrétní materiální pomoc potřebným ve farnostech
 • V postní době benefiční akce vyrábění velikonočních perníčků
 • Sběr šatstva pro Diakonii Broumov
 • Červnové „Předhodové setkání seniorů“ na faře v Těšeticích
 • V červenci tradiční pouť na sv. Hostýn
 • Postní nebo adventní duchovní obnovy
 • Mikulášské balíčky pro místní osamělé seniory a sladkosti pro děti
 • Vánoční dárky pro sirotky v dětských domovech na  Ukrajině
 • V adventu  benefiční akce vyrábění vánočních perníčků a adventních věnců

Farní středisko Velká Bystřice a Hlubočky

Náplní klubu Archa pro aktivní seniory je umožnit Vám aktivně trávit svůj volný čas a podporovat společná setkávání a navazování nových přátelství. V klubu zažíváme spoustu legrace a příjemných chvil strávených u domácího občerstvení. Tak neváhejte a pozvěte své přátelé mezi nás.

Středisko vede q8AkQMQu3nqjeN4skdBFQmT6hU | +420 731 697 895.

Farní středisko sv. Václava

 • Doprovázení starších farníků na mši svatou
 • Doprovázení starších farníků k lékaři
 • Návštěva seniorů u příležitosti jejich kulatých narozenin
 • Pouť na sv. Antoníčka pro seniory z farnosti
 • Pořádání svatováclavského posvícení v rámci farnosti
 • Sbírky (Tříkrálová sbírka, Postní almužna, Benefiční akce adventních věnců)
 • Ve spolupráci s Univerzitou Palackého pořádání duchovně formačního kurzu Zacheus.

Středisko vede Richenza Buková | +420 731 402 055.

Farní středisko Klášterní Hradisko

V roce 2022 nově přidané farní středisko, které spolupracuje na potravinových a vánočních sbírkách, Postní almužně, benefiční akci Adventní věnce i Tříkrálové sbírce a dalších aktivitách pro potřebné. Více informací o farnosti zde.

Středisko vede Kamila Kučíková | +420 731 402 055

Farní středisko Svatý Kopeček 

Farní středisko Svatý Kopeček chce pomáhat potřebným ve farnosti (nemohoucím, nemocným, starším osobám), navštívit je, popovídat si s nimi nebo je někam doprovodit, zprostředkovat jim návštěvu kněze. Dále to mohou jsou: Tříkrálová sbírka, Postní almužna (jejíž výtěžek slouží právě potřebným z naší farnosti), nebo Benefiční výroba adventních věnců a jiné aktivity v duchu úmyslu farního střediska. Jarní a podzimní potravinová sbírka, materiální sbírky (brýle, šatstvo, ...). 

Středisko vede Mgr. Alžběta Kučerová | +420 608 505 487 a více informací najdete na stránkách farnosti.

Farní středisko u sv. Mořice

Středisko se v roce 2017 zapojovalo do sbírkových aktivit jakou je například Tříkrálová sbírka a Benefiční akce adventních věnců, kterou pořádala farnost a jejíž výtěžek šel na podporu sirotčince Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru.

Středisko vede Ing. Zdeněk Smetka | +420 733 742 087, kterého můžete kontaktovat v případě zájmu o dobrovolnictví.

Farní středisko Hodolany

Středisko vede Mgr. Miroslava Hanáková | +420 608 766 123 a další informace najdete na stránkách farnosti.