Terénní program

Terénní služba

Služba je zaměřena na lidi bez domova, kteří z různých důvodů nevyužívají žádnou sociální službu nebo jsou s nimi v nedostatečném kontaktu.

Nízkoprahový terén

Služba se zaměřuje na vyhledávání a kontaktování lidí, kteří žijí na ulici nebo se ve skupině lidí bez domova pohybují. Snažíme se je motivovat k řešení jejich tíživé životní situace, a tím předcházet jejímu zhoršení. Poskytovaní služby Terénního programu má jiná východiska než ostatní sociální služby pro lidi bez domova. Terénní pracovníci "nečekají" až je uživatelé požádají o pomoc, ale sami je aktivně vyhledávají a kontaktují (na ulici, ve squatech, zahradních chatkách atp.).

Pravidelně nás zastihnete v pondělí, středu a pátek v čase 9:00 - 9:15 na nám. Repuliky u kostela Panny Marie Sněžné.

Vzestupná spirála

Služba se zaměřuje na prevenci bezdomovectví. Vyhledává osoby, kterým bezprostředně hrozí ztráta domova, nebo o domov akutně přišli a věnuje jim zvýšenou podporu. Cílem je tyto lidi stabilizovat, aby nedocházelo k dalšímu zhoršení jejich situace.

Kontaktujte nás


leták terén
leták spirála
veřejný závazek