Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna - prodejna Dobrodruhá

Služba je poskytována dospělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu. Nabízíme nácvik profesních dovedností za účelem získání základních pracovních návyků, jako je tempo, pracovní zátěž, samostatnost a další. Cílem je osvojit si či obnovit sociální dovednosti a pracovní návyky a umožnit tak lidem s duševním onemocněním znovu se začlenit do běžného života.

Tréninkové činnosti se týkají provozu obchodu, jehož sortiment je zaměřen na kvalitní a originální zboží z druhé ruky (textil, dekorace apod.) a výrobky z chráněných dílen. Jedná se o nácvik přípravy prodeje – vyskladnění a aranžování zboží, prodej, inventura, propagace, úklid, nácvik výroby zboží do obchodu způsobem renovace a recyklace, nácvik výroby cenovek a dále nácvik přípravy zboží do obchodu – třídění, evidence, oceňování, praní, žehlení, šití apod.

Kontaktujte nás


veřejný závazek