Pro firmy

Vítáme jakoukoli formu spolupráce s firmami. Podpořit nás můžete:
 
 
Bezplatným poskytnutím vašich služeb či výrobků
Hodnota daru vám sníží základ daně. Obdržíte darovací smlouvu, případně vám vystavíme certifikát se jménem a logem vaší společnosti.
 
Sponzoringem
Jsme připraveni domluvit se s vámi na formě prezentace. Uzavřeme s vámi smlouvu o reklamě a věnovaná částka pro vás bude daňově uznatelným výdajem (nákladem).
 
Darováním času svých pracovníků
Zaměstnanci Vaší firmy mají možnost zapojit se formou osobní, manuální či profesní pomoci do běžného provozu našich služeb nebo pomoci při organizaci jednorázových charitních akcí. Co jim bude odměnou? Získají nové zkušenosti, inspiraci pro svůj život a dobrý pocit z vykonané práce, která pomáhá potřebným. Pomáhat je možné:
Vzděláváním v profesní odborností
- našim pracovníkům můžete nabídnout konzultace a vzdělávání v nejrůznějších oblastech, např. marketingu, strategie, plánování, leadershipu, IT aj.
Organizačními zkušenostmi
- můžete nám pomoci při organizaci pravidelných nebo jednorázových akcí a činností pro klienty nebo veřejnost. Vaši pomoc oceníme při potravinových sbírkách, sbírkách oblečení, realizacích programů pro klienty jako jsou výlety, volnočasové aktivity, koncerty, benefiční akce, bazary aj.
Asistenční činností
- můžete nám pomoci zaplnit volný čas našich klientů, například doprovodem na výlet, kulturní akci či kamkoliv, kam bych chtěl klient jít, dále aktivním trávením volného času například formou různých her, společným čtením knih nebo jen tak posezením u kávy či čaje aj.
Manuální prací
- můžete nám pomoci při údržbě našich prostor, jako je úklid, údržba zahrady a dvoru nebo interiérů – malování, stěhování aj.
Máte zájem? Neváhejte nás kontaktovat:
Mgr. Kristýna Uchytilová | _hzkYZc_VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb | +420 739 249 227