Hospicová péče Caritas. Naplněný život až do poslední chvíle
22. června 2020 Aktuality

Hospicová péče Caritas. Naplněný život až do poslední chvíle

Hospicová péče Caritas je službou, která pomáhá umírajícím prožít poslední chvíle života v kruhu svých nejbližších. Jejím cílem je poskytnout kvalitní odbornou péči umírajícímu tak, aby netrpěl bolestí, strachem, úzkostí, bezmocí a osamocením, a podpořit rodiny ve snaze umožnit svému blízkému zemřít důstojně ve svém přirozeném prostředí.

Péče je určena pro pacienty v terminálním stádiu, kteří potřebují léčbu bolesti a dalších symptomů spojených s vážným nevyléčitelným onemocněním a přitom si přejí zůstat v prostředí svého domova. „Chceme umožnit lidem s komplikovaným průběhem nemoci dožít v láskyplné péči své rodiny a přátel s pomocí našich pracovníků. Mobilní hospicová péče nemění žádné zvyklosti nemocného či rodiny, pouze usměrňuje průběh tak, aby se celá rodina cítila co nejbezpečněji a důstojně zvládla poslední etapu života svého blízkého,“ sdělila Kateřina Petrželová, vrchní sestra Hospicové péče Caritas.

Domácí hospicová péče je poskytována pod vedením paliativního lékaře ve spolupráci s dalšími odborníky. Tým lékařů a sestřiček plánuje další kroky v péči o umírajícího tak, aby netrpěl tělesnou i psychickou bolestí. Zdravotní setry mohou dojíždět podle potřeby k nemocnému i několikrát za den, 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Rodinu navštěvuje i sociální pracovnice, která mapuje jak potřeby nemocného, tak pečující rodiny. K dispozici je rovněž pečovatelská služba, na přání nemocného lze zajistit službu duchovní.

Mobilní hospic poskytuje péči nepřetržitě a zdarma. Podmínkou je, aby měl nemocný lékařem ukončenou léčbu a měl zajištěnou 24hodinovou péči blízké osoby. Charita spolupracuje s kamenným Hospicem na Svatém Kopečku a v případě, že by rodina již byla vyčerpaná nebo se objevily mimořádné zdravotní komplikace, je Hospic připraven přijmout pacienta do svého zařízení.

Příběh paní Marie: Odejít šťastná

Paní Marie bojovala s rakovinou plic 2 roky. Z počátku byla léčba úspěšná, ale později následovalo rychlé zhoršení zdravotního stavu. Lékaři pacientce sdělili, že léčba již není účinná, a tudíž bude ukončena. Dcera paní Marie projevila přání postarat se o maminku doma. Obávala se však, že maminka bude trpět bolestí a že jí nedokáže pomoci. Lékaři proto rodině doporučili oslovit mobilní hospic. Paní Marie po návratu domů na nějaký čas pookřála a její široká rodina využila zlepšení stavu k návštěvám. Byli si vědomi, že se jedná o poslední společné chvíle. Lékaři a sestřičky paní Marii pravidelně navštěvovali a řešili její potíže – někdy to byla bolest, jindy nespavost či nechutenství. Péče a láska, kterou paní Marie od své rodiny po celou dobu dostávala, jí umožnila setrvat až do posledních chvil s těmi, které milovala.

Hospicová péče Caritas v Olomouckém kraji

Hospicová péče Caritas

Mgr. Eva Štefková

PR pracovník
Tel.: 734 435 075 E-mail: _km%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p