Hospicová péče Caritas

Smyslem poskytované služby je umožnit pacientovi strávit závěrečnou etapu svého života důstojně a s láskou mezi svými blízkými. 

Zajišťujeme specializovanou mobilní hospicovou péči o umírající dospělé osoby v jejich domácím prostředí. Poskytujeme péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou a duchovní. Jsme oporou jak pro pacienta, tak pečující rodinu.

Službu poskytuje Charita Olomouc ve spolupráci s dalšími Charitami v Olomouckém kraji a Hospicem na Sv. Kopečku v NEPŘETRŽITÉM provozu. 

Abychom vás mohli přijmout do péče, je třeba naplnit tyto podmínky:

 • pacient si přeje zůstat ve svém domácím prostředí, souhlasí s domácí hospicovou péčí a má zajištěnou 24 hodinovou pomoc jiné osoby – rodinného příslušníka
 • pacient a jeho rodina jsou seznámeni se zdravotním stavem a prognózou vývoje nemoci
 • mít doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře k poskytování domácí hospicové péče

Jak postupovat při podání žádosti o Hospicovou péči Caritas:

 • vyplňte žádost - viz níže (žádost vyplní ošetřující lékař)
 • připravte si lékařské zprávy a propouštěcí zprávu z nemocnice 

Podle potřeby Vám poskytneme:

 • odbornou lékařskou péči – spočívající v léčbě bolesti a přidružených symptomů, návštěvu lékaře v domácnosti, telefonické konzultace, drobné zdravotní výkony, aby pacient nemusel být převážen do nemocnice
 • odbornou péči týmu zdravotních sester – podávání léků k tišení bolesti, převazy a další zdravotní výkony
 • podporu sociálního pracovníka – poradenství ve věci příspěvku na péči a v dalších sociálně právních oblastech
 • duchovní podporu – prostřednictvím pastoračního pracovníka nebo duchovního, budete-li si přát
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • využití návazných služeb

Přijetí pacienta do Hospicové péče Caritas provádí paliativní lékař, který spolu se zdravotní sestrou provede vstupní návštěvu v domácím prostředí.

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC:  +420 603 250 302

 • pro oblast Olomouc, Hranice, Přerov, Prostějov, Šternberk

PRACOVIŠTĚ ZÁBŘEH: +420 736 765 145

 • pro oblast Zábřeh, Konice, Jeseník

PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK: +420 777 674 703

 • pro oblast Šumperk

Hospicová péče není o smrti, ale o čase, který zbývá ...


žádost
informovaný souhlas
leták