Chceme zde být pro všechny, kteří potřebují naši pomoc
16. října 2020 Aktuality

Chceme zde být pro všechny, kteří potřebují naši pomoc

Charita Olomouc přes všechna platná omezení poskytuje nadále služby všem potřebným lidem bez domova, seniorům, nemocným, umírajícím, lidem v krizi, rodinám s dětmi. Část nocleháren střediska Samaritán nabízí ubytování uživatelům i přes den. Krizoví interventi jsou připraveni poskytnout lidem v akutní krizi psychickou podporu na telefonní lince krizové pomoci. Pečovatelská služba a služba domácí hospicové péče je poskytována nadále v běžném režimu. 

LIDÉ BEZ DOMOVA

 • Část nocleháren nabízí ubytování uživatelům i přes den
  Noclehárny v případě nutnosti přechází na poskytování služby 24/7, dle nařízení vlády, a to včetně zajištění stravy. V této chvíli máme pro toto rozšíření služby vyčleněnou kapacitu, kterou jsme schopni dále navyšovat. 
 • Karanténní centrum
  Připravujeme karanténní centrum společně se SMOL. Tím vznikne bezpečné místo pro osoby bez domova s podezřením na Covid-19, kteří čekají na výsledky testů nebo již potvrzeným koronavirovým onemocněním.
 • Potravinny vydáváme s sebou 
  Došlo k uzavření denní místnosti, nízkoprahové centrum poskytuje lidem ocitajícím se na ulici potraviny pouze s sebou. Zůstává zachováno poradenství, možnost využít sprchy, šatník a výdej pošty.  
 • Terénní program informuje o aktuální situaci
  Terénní program pro lidi bez domova dále pokračuje, pouze minimalizujeme kontakty na nezbytné, používáme ochranné pomůcky, rozdáváme rošky a informujeme o aktuální situaci. 
 • Ordinace pro lidi v nouzi
  Ordinace praktického lékaře zatím funguje beze změn.

LIDÉ V KRIZI

 • Poskytujeme krizovou pomoc

  V souvislosti s vývojem událostí posledních dnů prožívají mnozí lidé obavy a úzkost. Nabízíme psychickou podporu na telefonní lince krizové pomoci 734 435 078 nebo v ambulanci každý všední den od 8:00 do 18:00, o víkendu a svátcích od 8:00 do 16:00. Služba poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi. Více informací ZDE.
  Na linku Krizové pomoci se z důvodu dočasného uzavření Střediska pro rodiny a děti (viz níže) mohou obracet i klienti a zájemci o služby Střediska pro rodiny a děti

 • Dluhová poradna
  Poskytujeme odborné informace lidem v dluhové krizi. Společně hledáme východisko z dluhových obtíží a nabízíme možnosti zvládání situace. Služba je poskytována zdarma. Více informací ZDE.

LIDÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

 • Služby pro lidi s duševním onemocněním
  Podpora samostatného bydlení, Sociálně terapeutická dílna a Dům sv. Vincence poskytují sociální služby v běžném režimu.

SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

LIDÉ VYŽADUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Ošetřovatelská služba 
Poskytujeme nadále běžnou zdravotní péči pacientům, z kapacitních důvodů jsme omezili pouze ošetřovatelskou rehabilitaci, která nepatří k nezbytným výkonům. Nezajišťujeme péči o covid pozitivní pacienty nebo pacienty v karanténě. Při výkonu vždy používáme jednorázové ochranné pomůcky (ústenky, rukavice aj.). Při návštěvách v domácnosti musí pacienti a příbuzní též nosit roušky. 

Mobilní hospicová péče - Hospicová péče Caritas
Pacienty ve všech 3 pracovištích (Olomouc, Šumperk, Zábřeh) přijímáme bez omezení. Paliativní sestry navštěvují pacienty v běžném režimu, lékaři provádějí vizity částečně telefonicky. Další odborní pracovníci vyřizují co nejvíce agendy též telefonicky.

RODINY A DĚTI

 • Středisko pro rodiny a děti je z důvodu nemoci uzavřeno. Prosíme, aby se v případě potřeby klienti a zájemci o službu střediska obraceli na Krizovou pomoc Charity Olomouc, tel. kontakt: +420 734 435 078.