Chceme zde být pro všechny, kteří potřebují naši pomoc
16. října 2020 Aktuality

Chceme zde být pro všechny, kteří potřebují naši pomoc

Charita Olomouc přes všechna platná omezení poskytuje nadále služby všem potřebným lidem bez domova, seniorům, nemocným, umírajícím, lidem v krizi, rodinám s dětmi. Část nocleháren střediska Samaritán nabízí ubytování uživatelům i přes den. Krizoví interventi jsou připraveni poskytnout lidem v akutní krizi psychickou podporu na telefonní lince krizové pomoci. Pečovatelská služba a služba domácí hospicové péče je poskytována nadále v běžném režimu. 

LIDÉ BEZ DOMOVA

 • Část nocleháren nabízí ubytování uživatelům i přes den
  Noclehárny v případě nutnosti přechází na poskytování služby 24/7, dle nařízení vlády, a to včetně zajištění stravy. V této chvíli máme pro toto rozšíření služby vyčleněnou kapacitu, kterou jsme schopni dále navyšovat. 
 • Karanténní centrum
  Připravujeme karanténní centrum společně se SMOL. Tím vznikne bezpečné místo pro osoby bez domova s podezřením na Covid-19, kteří čekají na výsledky testů nebo již potvrzeným koronavirovým onemocněním.
 • Potraviny vydáváme s sebou 
  Došlo k uzavření denní místnosti, nízkoprahové centrum poskytuje lidem ocitajícím se na ulici potraviny pouze s sebou. Zůstává zachováno poradenství, možnost využít sprchy, šatník a výdej pošty.  
 • Terénní program informuje o aktuální situaci
  Terénní program pro lidi bez domova dále pokračuje, pouze minimalizujeme kontakty na nezbytné, používáme ochranné pomůcky, rozdáváme roušky a informujeme o aktuální situaci. 
 • Ordinace pro lidi v nouzi
  Ordinace praktického lékaře zatím funguje beze změn.

LIDÉ V KRIZI

 • Poskytujeme krizovou pomoc

  V souvislosti s vývojem událostí posledních dnů prožívají mnozí lidé obavy a úzkost. Nabízíme psychickou podporu na telefonní lince krizové pomoci 734 435 078 nebo v ambulanci každý všední den od 8:00 do 18:00, o víkendu a svátcích od 8:00 do 16:00. Služba poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi. Více informací ZDE.

 • Dluhová poradna
  Poskytujeme odborné informace lidem v dluhové krizi. Společně hledáme východisko z dluhových obtíží a nabízíme možnosti zvládání situace. Služba je poskytována zdarma. Více informací ZDE.

LIDÉ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

 • Služby pro lidi s duševním onemocněním
  Podpora samostatného bydlení, Sociálně terapeutická dílna a Dům sv. Vincence poskytují sociální služby v běžném režimu.

SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

LIDÉ VYŽADUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Ošetřovatelská služba 
Poskytujeme nadále běžnou zdravotní péči pacientům, z kapacitních důvodů jsme omezili pouze ošetřovatelskou rehabilitaci, která nepatří k nezbytným výkonům. Kapacitu pro nové pacienty máme dostatečnou. Nezajišťujeme péči o covid pozitivní pacienty nebo pacienty v karanténě. Při výkonu vždy používáme jednorázové ochranné pomůcky (ústenky, respirátory, rukavice aj.). Při návštěvách v domácnosti musí pacienti a příbuzní též nosit roušky. 

Mobilní hospicová péče - Hospicová péče Caritas
Pacienty ve všech 3 pracovištích (Olomouc, Šumperk, Zábřeh) přijímáme bez omezení. Paliativní sestry navštěvují pacienty v běžném režimu, lékaři provádějí vizity částečně telefonicky. Další odborní pracovníci vyřizují co nejvíce agendy též telefonicky.

RODINY A DĚTI

 • Posilujeme služby pro rodiny a děti a hledáme zdroje pro přímou pomoc
  Připravujeme se podpořit rodiny, které budou v důsledku tíživé ekonomické situace potřebovat materiální a potravinou pomoc. Jedná se zejména o matky samoživitelky, které musely nastoupit na OČR a bez úprav zákona nyní pobírají 70 % své mzdy – za této situace je pro ně těžké platit nájem a zároveň zajistit stravu a další potřeby pro rodinu. Hledáme zdroje na přímou pomoc pro ohrožené matky a vícečetné rodiny s dětmi.
 • Omezili jsme služby NZDM a kapacitu využijeme k posílení přetížených aktivit
  Z důvodu zavedených epidemiologických opatření omezujeme službu NZDM, která je službou pro děti a mládež s kapacitou 25 dětí. Všechny kapacity pracovníků z této služby využijeme především pro online komunikaci a pomoc rodinám a dětem s distanční formou výuky, instalací techniky k rodinám domů a dopomoci s distribucí a zprostředkováním materiální pomoci.
 • Rozvíjíme projekt Liška online. Chceme být v online kontaktu s větším počtem dětí, abychom podpořili je i jejich rodiny.
  V rámci projektu Liška onlinejsme připraveni s pomocí dobrovolníků poskytnout rodinám podporu s doučováním online formou. Připravujeme i projekt na pomoc žákům vyžadujícím větší podporu. V rámci tohoto projektu chceme oslovit ZŠ a nabídnout formu této služby pro vytipované děti. Vzhledem k uzavření ZŠ počítáme s dlouhodobou podporou, jelikož dopad výpadku prezenční výuky má mnohem hlubší důsledky do budoucna. V rámci tohoto projektu jsme schopni zajistit dětem také techniku, pokud to finanční situace rodiny vyžaduje. Přihlásit se o počítač nebo darovat můžete na stránkách pocitacedetem.cz.
  Vše potřebné už zajistíme.
 • Spolupracujeme s PdF UPOL.
  V rámci uzavřeného memoranda o spolupráci s PdF UPOL jsme připraveni vykročit směrem k bližší spolupráci pomoci žákům vyžadující zvýšenou podporu.

Mgr. Eva Štefková

PR pracovník
Tel.: 734 435 075 E-mail: _km%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p