Liška online

Projekt Liška online nabízí doučování dětem ze základních škol z Olomouce a okolí, které probíhá online prostřednictvím Google meets. 

Podmínky zapojení do projektu: 

  • dítě navštěvující ZŠ v olomouckém děkanátu  
  • zajištění PC + webkamery (se zajištěním potřebné techniky můžeme pomoci) 

Projekt rodinám nabízí: 

  • dobrovolníka, který bude dítě doučovat až 2 hodiny týdně 
  • pomoc s plněním zadaných úkolů ze školy nebo s vysvětlením probíraného učiva 
  • komunikaci s učitelem dítěte (v případě potřeby)
  • zaškolení v online prostředí, ve kterém bude doučování probíhat 

Cena doučování: 

  • 50 Kč za 1 doučovací hodinu (v případě potřeby je možné se individuálně domluvit na snížení ceny) 

Pokud se chcete do projektu zapojit, kontaktujete nás na emailu doucovani@charitaolomouc.cz nebo na tel. +420 739 355 026.

V rámci projektu spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, a to v oblasti vzdělávání dobrovolníků a jejich metodické podpory. Ve spolupráci s nadačním fondem IT people můžeme v rámci projektu Liška online zprostředkovat potřebné technické vybavení do rodin.  

Kontakt:
i-kjEKunW7a-n3neWnyy.YsVVt%jEm4UHwv2O - koordinátorka projektu | +420 739 355 026 

Leták