Pečovatelská služba Olomouc

Pečovatelská služba

Služba je poskytována občanům v Olomouci, kteří si vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení nemohou zajistit běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost. 

Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů jako je osobní hygiena, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Péče je realizována v domácím prostředí uživatele.

Služba v terénu je poskytována každý den (včetně víkendů a svátků) mezi 7:00 a 20:00 hodin dle kapacitních možností poskytovatele. Úřední hodiny sociálních pracovnic jsou v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hodin.

Kontaktujte nás


leták
pravidla
ceník