5. listopadu 2018 Aktuality

Poradit se nic nestojí – jen čas

Většina dlužníků řešení svých finančních problémů odkládá. Doufají, že se situace zlepší nebo ji nepovažují za tolik závažnou, když ještě na jejich dveře neklepe exekutor. Další dlužníci si uvědomují závažnost nesplácení svých závazků, ale velkou překážkou je pro ně stud. Mají pocit, že selhali. Jiní se domnívají, že východiskem může být další nová půjčka, která uhasí problém se splácením staré půjčky. To byl i případ svobodné matky Simony, která si první půjčku vzala na popud své zadlužené matky, která neměla peníze na zaplacení nájemného.

Simona se ocitla v tíživé situaci v době, kdy se sama starala o tříletého syna a zároveň žádala o svěření dvou svých mladších sourozenců do pěstounské péče. Matka paní Simony neměla z důvodu zadluženosti peníze na zaplacení nájemného, elektřina s plynem jim pro neuhrazení záloh byla odpojena. Simona požádala o půjčku a rovněž si na sebe nechala přepsat matčiny dluhy za energie, které se snažila z půjčky uhradit. Po zapojení energií však matka opět neplatila žádné zálohy a celá situace se znovu opakovala.

„V poradně jsme Simoně pomohli zorientovat se v situaci. Vytvořili jsme společně přehled dluhů a vyhodnotili, že nejlepším řešením pro ni bude požádat o oddlužení,“ uvedla Eva Koblihová, sociální pracovnice Charity Olomouc. Díky pomoci Dluhové poradny bylo rozhodnuto o oddlužení plněním splátkového kalendáře. Simona nyní pravidelně splácí dluhy, které již nenarůstají. Podařilo se jí najít nájemní byt a sourozence získat do pěstounské péče. Je ráda, že zvládla vyřešit dluhové problémy spojené s minulostí a může tak dopřát sourozencům, sobě i synovi klidný život bez obav z exekuce.

Lidé často řešení své dluhové situace odkládají. „Jeden náš klient se soustředil na rekonstrukci nemovitosti a na vyřizování dokladů pro oddlužení neměl, dle svých slov, čas ani energii. Další klientka uvedla, že nemohla řešit své dluhy, protože měla pořád nemocné děti a i ona sama měla zdravotní a osobní problémy," vysvětluje Eva Koblihová a dodává: „Bohužel, mnozí často řešení svých finančních potíží spojených se zadlužeností oddalují. Přitom právě časný zásah v podobě žádosti o oddlužení může předejít dalšímu zhoršování jejich poměrů.“ Lidé se mohou obrátit na odbornou pomoc už v době, kdy zaznamenají první potíže se splácením dluhů. V České republice se věnuje odbornému dluhovému poradenství několik neziskových organizací. Jednou z nich je i Charita, která poskytuje služby Dluhové poradny bezplatně.

Mgr. Eva Štefková

PR pracovník
E-mail: 0onh9d9.6hIkQOQg7hzy_12938Es-Z29g