O víkendu bude vrcholit Tříkrálová sbírka v Olomouci a okolních obcích

O víkendu bude vrcholit Tříkrálová sbírka v Olomouci a okolních obcích

 

Dne 6. ledna 2016 navštívily dvě skupinky Tří králů významné olomoucké instituce. Nejvíce koledníků pak bude v Olomouci a okolí koledovat o víkendu 8. - 10. ledna. Program Tříkrálové sbírky také zpestří dvě hudební vystoupení v obchodním centru Šantovka a to 7. ledna a 10. ledna od 15 hodin.

 

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům Foto: E. Štefková

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, požehnal v sobotu 2. ledna 2016 při mši svaté koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek z celé olomoucké arcidiecéze v Zábřehu na Moravě a ve Veselí nad Moravou. V letošním roce se Tři králové vydávají koledovat ve prospěch potřebných do ulic našich měst a obcí již po šestnácté.

I v roce 2016 navštíví tři králové významné instituce v Olomouci

I v roce 2016 navštíví tři králové významné instituce v Olomouci

Na svátek Tří králů ve středu 6. ledna navštíví podle tradice charitní koledníci v postavách tří známých mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara za doprovodu hudebníků z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci významné olomoucké instituce, aby koledovali ve prospěch potřebných. Slavnostní fanfáry a tříkrálové koledy si tak bude moci vyslechnout olomoucký arcibiskup, hejtman kraje, primátor města, rektor univerzity a další veřejní činitelé a známé osobnosti města Olomouce.

Peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají potřebným

Peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají potřebným

Počátkem ledna 2016 již pošestnácté vyjdou do ulic měst a obcí České republiky koledníci, aby lidem roznášeli radostnou zvěst o narození Božího syna a do pokladniček koledovali ve prospěch těch, kteří si sami nedokáží pomoci. Výtěžek celostátní sbírky je tradičně určen na pomoc lidem v nouzi, a to především v regionech, kde se sbírka pořádá. Podpoří zejména služby pro nejslabší, jimiž jsou senioři, nemocní a handicapovaní, lidi bez domova i ti, kteří se ocitli v materiální či sociální nouzi. Přibližně desetina výnosu sbírky poputuje rovněž na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Benefiční akce adventních věnců letos pomůže mongolským sirotkům i potřebným ve farnostech

Benefiční akce adventních věnců letos pomůže mongolským sirotkům i potřebným ve farnostech

Během listopadu se na různých místech v Olomouci vyrobilo 400 adventních věnců a stovky svíček ze včelího vosku. Beneficí chtěla Charita Olomouc upozornit na tisíce dětí žijících na ulici v Mongolsku a podpořit sirotčinec, který o ně pečuje. Nově měly také farnosti, které se zapojily do výroby, možnost použít výtěžek na pomoc potřebným ve farnosti formou přímé pomoci.

Adventní setkání Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby

Adventní setkání Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby

V pátek 11. 12. 2015 proběhlo v prostorách klubu seniorů na Peškové ulici již tradiční adventní posezení, které pořádala Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba pro své uživatele. V letošním roce dorazilo rekordních 36 návštěvníků.

Lidé bez domova prožijí Štědrý den společně s arcibiskupem Graubnerem

Lidé bez domova prožijí Štědrý den společně s arcibiskupem Graubnerem

Charita Olomouc každoročně nezapomíná na lidi bez domova, pro které jsou Vánoce náročným obdobím. Připravila pro ně řadu společných akcí, které začínají přípravou vánoční výzdoby v zařízeních a vrcholí na Štědrý den setkáním s arcibiskupem Janem Graubnerem a olomouckým děkanem Ladislavem Švirákem.

PF 2016

 

Vánoční dárky pro děti z Ukrajiny

Vánoční dárky pro děti z Ukrajiny

Dnes ráno vyjelo z Olomouce na Ukrajinu nákladní auto plné vánočních balíčků. Letos bude obdarováno celkem 334 dětí. Jedná se o přímou podporu ukrajinských dětí a mládeže, na kterou v průběhu měsíců říjen až listopad přispívali jak jednotlivci, tak české rodiny a organizace prostřednictvím jednotlivých Charit v diecézi. 

V olomoucké Charitě jsou již přípravy na Tříkrálovou sbírku v plném proudu

V olomoucké Charitě jsou již přípravy na Tříkrálovou sbírku v plném proudu

Charita Olomouc opět chystá tradiční a zároveň největší dobrovolnickou akci, která bude v Olomouci a okolí probíhat od pátku 1. do čtvrtka 14. ledna 2016. Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Do této akce bylo v předchozím ročníku zapojeno více jak 1.200 lidí a vypraveno 331 kolednických skupinek. Podařilo se tak od dárců vykoledovat 1.305.813 Kč, což je zatím nejvíce za uplynulé roky.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR