Charita Olomouc připravuje nové zázemí pro služby pro osoby s duševním onemocněním
22. listopadu 2022 Aktuality

Charita Olomouc připravuje nové zázemí pro služby pro osoby s duševním onemocněním

Olomouc – Charita Olomouc v reakci na „letákovou“ kampaň, která se během dnešního dne objevila v městské části Řepčín k záměru rekonstrukce objektu na ul. Řepčínská 2/39.  

Charita Olomouc komunikovala záměr rekonstruovat objekt s místní komisí i sousedy dané lokality. Vybraný záměr pro rekonstrukci tohoto objektu byl zvolen tak, aby odpovídal charakteru místa a nezpůsobil žádný negativní dopad. Vyslyšeli jsme požadavky místních obyvatel (minimalizovat ubytování, neumístit zde služby pro lidi bez domova). Přesto se dnes objevily anonymní letáky poškozující záměr rekonstrukce tohoto objektu.

Součástí rekonstrukce objektu na ul. Řepčínská 2/39 bude vybudování 4 malometrážních jednolůžkových garsonek, zázemí pro pracovníky dvou sociálních služeb a několik dílen (např. keramická) pro klienty s duševním onemocněním. Maximální denní návštěvní kapacita je kolem 20 osob.

Tyto služby již řadu let fungují v městské části Hodolany, a to bez jakýchkoliv stížností nebo problémů v dané lokalitě.

Lidé s duševním onemocněním žijí běžným životem, pracují na různých pracovních pozicích, pravděpodobně se s nimi potkáváme každý den. Jsou to naši přátelé, sousedé, kolegové, spolucestující v MHD, jejich onemocnění zpravidla vůbec nevnímáme,“ říká Miroslava Koutská, vedoucí Střediska pro lidi s duševním onemocněním.

Deklarace Charity Olomouc

Kontakt:
Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc, tel. +420 739 054 463

Objekt v ulici Řepčínská 2/39.

Mgr. Eva Štefková

PR pracovník
Tel.: 734 435 075 E-mail: _km%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p