V tříkrálovém kostýmu popřeje Olomoučanům šťastný nový rok hejtman, primátor a biskup
3. ledna 2022 Aktuality

V tříkrálovém kostýmu popřeje Olomoučanům šťastný nový rok hejtman, primátor a biskup

Olomouc – Neobvyklou trojici koledníků mohou Olomoučané spatřit v ulicích historické části hanácké metropole ve čtvrtek 6. ledna 2022. Tři králové se vydají na koních od katedrály sv. Václava do centra města k olomoucké radnici. Tříkrálový kostým oblékne hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, primátor Statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek a pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

Na začátku svého putování po Olomouci se tři králové pokloní narozenému králi v jeslích v katedrále svatého Václava. Poté vyrazí tříkrálový průvod v čele s hejtmanem, primátorem a biskupem v doprovodu zpěváků na Horní náměstí k radnici, kde proběhne společný program tří králů a sboru opery a operety Moravského divadla Olomouc pod vedením PaedDr. Lubomíry Hellové.

V letošním roce se tříkrálového průvodu po olomouckých institucích poprvé zúčastní hejtman Olomouckého kraje. „Rád se připojím ke k:aždé dobré věci a Tříkrálová sbírka je jistě skvělým projektem. Děkuji všem štědrým dárcům, organizátorům charitativní akce i dobrovolníkům, kteří se na ní podílí.  A přeji jim, aby byl výtěžek sbírky takový, jaký si představují a darované peníze pomohly tam, kde to lidé nejvíce potřebují,“ sdělil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Pro primátora Miroslava Žbánka půjde o již třetí aktivní účast v roli jednoho ze symbolických králů, východních mudrců. „Chci osobně podpořit tuto přínosnou aktivitu a poděkovat všem dobrovolníkům. Současně chci tuto příležitost využít k tomu, abych popřál lidem štěstí, zdraví a také dobrý a úspěšný rok 2022,“ uvedl primátor.

Reprezentační skupina tří králů v Olomouci letos neponese žádnou kasičku. Potenciální dárci obdrží informace, jak je možné přispět. "Chceme tak upozornit, že se nám vše přesouvá do online světa. Navíc všeobecná únava a stres letos dopadá na celou naši společnost. Chtěli bychom proto předně zdůraznit v tříkrálové misi aspekt přání do nového roku a vyprošování Božího požehnání," vysvětlil Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc .

Od počátku vzniku Tříkrálové sbírky v roce 2020 zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi. Charita Olomouc věnuje výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022 na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku a na vytvoření zázemí sociálních služeb věnujícím se lidem s duševním onemocněním. Podpoří rovněž důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán pro lidi bez domova.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Program tříkrálové koledy po olomouckých institucích

  • 8:45 společná modlitba v katedrále sv. Václava
  • 9:00 průvod na koních k arcibiskupskému paláci
  • 9:15 setkání s otcem arcibiskupem 
  • 9:40 pozdravení rektora UP 
  • 9:45 průvod na náměstí 
  • 10:00 - 10:45 program na náměstí před radnicí (koleda tří králů, sbor opery a operety MD, vystoupení dětí ze školy Ovečka)
  • 10:45 - 11:00 přesun auty k Olomouckému kraji 
  • 11:00 program u budovy Olomouckého kraje (koleda tří králů, sbor opery a operety MD, vystoupení dětí ze školy Lištička)