Účastníci Romské poutě zamíří po letech zpět do Olomouce
5. září 2019 Aktuality

Účastníci Romské poutě zamíří po letech zpět do Olomouce

Olomouc – Statutární a univerzitní město Olomouc přivítá v sobotu 14. září Romy ze všech koutů České republiky i ze Slovenska. Tradiční pěší procesí vyrazí v 10:00 od katedrály sv. Václava přes Biskupské náměstí ke kostelu Panny Marie Sněžné. Po slavnostní mši svaté proběhne odpolední kulturní program v areálu Muzea umění v Olomouci. Návštěvníci 21. ročníku se mohou těšit na koncert zpěváka Jana Bendiga včetně autogramiády a soutěž v tradičním romském tanci. Romská pouť se vrací do Olomouce po dvanácti letech.

Poutníci, děti a mládež, ponesou dřevěný kříž, který je symbolem celé poutě, od katedrály sv. Václava ke kostelu Panny Marie Sněžné. Námětem pro 21. ročník pouti je duchovní téma s názvem „Můj Bůh“. Cestou přes Biskupské náměstí tak poutníci stanou celkem na třech zastaveních, kde se společně zamyslí  nad „Bohem, který nám vše dává“, „Bohem, který odpouští“ a „Karikaturami Boha aneb jaký Bůh není“. „Účastníci, malí i velcí, budou mít možnost během jednotlivých zastavení vepsat na kříž své prosby a poděkování,“ přiblížila Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a děti Charity Olomouc.

Mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné bude celebrovat olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu se salesiánským knězem P. Jiřím Cahou. Již tradičně se do obětního průvodu zapojí děti, které ponesou předměty spjaté s romskou historií: kolo od vozu, romskou vlajku, housle a kříž z pěšího průvodu od katedrály. Chvály zahraje v průběhu mše svaté hudební kapela GPS ze Slovenska.

Odpolední program v areálu Muzea umění v Olomouci zahájí zpěvák Jan Bendig. Po koncertě proběhne soutěž o pohár v tradičním romském tanci. Kromě olomouckých tanečních souborů se zúčastní rovněž taneční soubory z Ostravy a Brna, v porotě zasednou profesionální lektorky tance Kristýna Coufalová a Tereza Richterová, PhDr. Renáta Köttnerová, koordinátorka pro národnostní menšiny a Romské záležitosti v Olomouckém kraji a člen z hudební kapely GPS Jan Gorol. „V odpoledním programu budou pro děti připravena zábavná soutěžní stanoviště. Děti si mohou vyrobit upomínkový předmět, letos v duchu námětu poutě například křížek z korálků,“ sdělila Petra Pavlíčková.

Za svých jedenadvacet ročníků se pouť Romů uskutečnila v Olomouci pouze jednou, a to v roce 2007, všechny ostatní poutě se konaly vždy na Svatém Kopečku u Olomouce. "Do Olomouce se letos přesouvá jak z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor baziliky, tak i ambitů, kde vždy probíhal doprovodný kulturní program,“ vysvětlila Petra Pavlíčková. Posláním poutě je vytvářet prostor pro společné duchovní sdílení a vzájemné setkávání Romů z České i Slovenské republiky. „Jsou setkání milá i méně příjemná, významná i všední. Romská pouť je setkání významné a příjemné. Nesetkáváme se jen my lidé, ale hlavně jdeme na návštěvu k našemu Pánu, Bohu, významnější setkání už ani není možné. Přijďte se radovat spolu s námi,“ zve Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc. 

Eva Štefková, Charita Olomouc

Kontakt: Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a děti, tel. +420 731 626 178

Romská pouť 2019