Tříkrálová družina v čele s hejtmanem, primátorem a biskupem šířila požehnání a naději
9. ledna 2023 Aktuality

Tříkrálová družina v čele s hejtmanem, primátorem a biskupem šířila požehnání a naději

I letos se na svátek Tří králů vydali z Charity Olomouc na cestu tři králové, aby navštívili olomoucké instituce, šířili dobro, přinesli Boží požehnání a prosili ve prospěch potřebných. Tří postav z Matoušova evangelia se v letošním roce opět zhostil moravský pomocný biskup olomoucké arcidiecéze Jozef Nuzík, primátor města Olomouc Miroslav Žbánek a hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Během svého dopoledního putování historickou Olomoucí zavítali tři králové společně se svým četným doprovodem na několik významných míst.

První kroky vedly tříkrálovou družinu do katedrály svatého Václava, kde páteční událost zahájil Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc. „Ročně se Charita stará v rámci naší diecéze o více než 50 tisíc lidí,“ prozradil na úvod a dodal, že se podpora osobám v nouzi stala významnou součástí života všech zúčastněných. Právě na pomoci a připomínání si skutečných hodnot života je Tříkrálová sbírka od počátku svého vzniku založena.

Naděje a smysl života

V gotických prostorách katedrály si vzal slovo rovněž Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní Charity Olomouc, který se zmínil o přípravách akce. „Když jsme rozebírali jednotlivé krále a jejich význam, uvědomili jsme si, že krále z nich udělala teprve lidová zbožnost a v prvopočátku se v podstatě jednalo o mudrce astronomy zkoumající hvězdy a jejich význam,“ uvedl Vitásek. Tři králové se vydali na cestu za hvězdou, ve které spatřovali naději, a z toho vyplývá, že bychom ani my neměli sklánět hlavu do země, ale hledat smysl života nad námi.

Narozený Kristus vnáší naději do života každého, a to bez ohledu na situaci, ve které se nachází. Pomoc a naděje bude aktuální vždy, jak zmínil Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc: „Nikdy nebude na světě tak dobře, aby nebylo potřeba pomáhat lidem, kteří neměli takové štěstí a ocitli se v tíživé situaci.“

Foto Pavel Langer

Církev je postavena na třech pilířích

Další kroky směřovaly do kurie olomouckého arcibiskupství, kde se tři králové setkali s otcem biskupem Antonínem Baslerem. „Církev má tři pilíře, na nichž je postavena, těmito pilíři je bohoslužba, hlásání evangelia a služba potřebným,“ zahájil svůj proslov biskup Basler a zároveň dodal, že právě službu potřebným shledává jako nejdůležitější, a to nejen v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou.

Služba potřebným je úzce spjata se spoluprací a štědrostí, obojí v Charitě zvládáme dodržovat, a díky tomu můžeme předávat poselství i dary. Tato pomoc však nesouvisí pouze s hmotnými dary, jelikož bohatství netkví jen v materiálnu, ale především v hledání smyslu života. To nám připomínají právě tři králové, kteří hledali svou životní náplň na cestě za židovským králem,“ dodal na závěr tříkrálového setkání.

Foto: Pavel Langer

Z Tříkrálové sbírky se stala oblíbená tradice

Radostnou zvěst přinesli tři králové také na rektorát tamější univerzity. Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého, byl z návštěvy velmi potěšen a zmínil, že se z Tříkrálové sbírky stala milá tradice, na kterou se každý leden on i jeho kolegové nemůžou dočkat a svůj vděk vyjádřil v proslovu. „Moc děkujeme panu řediteli za pořádání akce a za veškeré dobro, které konáte. Je to velmi milé, kolegové se mě již ptali, zda k nám i letos zavítáte,“ řekl Procházka a rovněž všechny zúčastněné povzbudil k síle, díky níž je možné překonat veškeré nečekané překážky.

 Foto: Radka Kmochová

Událost si oblíbili dospělí i děti

O tom, že se Tříkrálová sbírka stala českým fenoménem, nasvědčuje pravidelný zájem a účast lidí napříč všemi generacemi. Po návštěvě nádvoří univerzitního rektorátu následoval přesun družiny na Horní náměstí, kde tři krále přivítaly děti z mateřské školky Ovečka a dětské skupiny Lištička.

Na náměstí promluvil primátor města Olomouc a pochválil učitelský sbor, podílející se na výchově dětí. „Děkujeme paním učitelkám a pánům učitelům, že nejmladším generacím předáváte lidové tradice a zvyky, které jsou součástí naší kultury, a také sdílíte hodnoty, které jim budou k užitku během jejich dospělého života,“ řekl Žbánek. Kromě dětí z mateřské školky Ovečka zazpíval také operní sbor Moravského divadla Olomouc pod vedením sbormistryně Lubomíry Hellové, který doprovázel královskou družinu po celý den.

Foto: Pavel Langer

Družina navštívila hasičskou stanici, policii i krajský úřad

Před zakončením tříkrálového průvodu se družina přesunula k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, následovala návštěva olomoucké Státní policie a úřadu Olomouckého kraje. Tři králové a ředitel Arcidiecézní Charity společně poděkovali za práci, kterou zaměstnanci institucí vykonávají. „Je to opravdu vzácná příležitost, že za vámi přicházíme se třemi králi z Východu, jež k vám jdou s poselstvím a možností přispět na potřebné,“ řekl Keprt a zdůraznil, že navštívené instituce, politiky, biskupa olomoucké arcidiecéze a Charitu pojí právě slovo „služba“.

Poděkování zaznělo i ze stran zástupců institucí. „Já i mí kolegové a kolegyně jsme velmi poctěni vaší návštěvou a děkujeme, že jste si na vaší cestě vybrali také hasičský záchranný sbor,“ zaznělo z úst Karla Koláříka, ředitele hasičského sboru. Radost a poselství, které Tři králové přinesli, ocenilo také ředitelství státní policie. „Dovolte mi poděkovat za vaši návštěvu a za to, že jste nám umožnili zpomalit a zamyslet se, jelikož život je rychlý a někdy se neumíme zastavit a popřemýšlet,“ řekl Tomáš Landsfeld, ředitel krajského ředitelství Policie ČR, a vyzval všechny účastníky ke štědrosti.

Jak zmínil otec biskup Basler: „Šířit dobro, dokázat podat pomocnou ruku by mělo být samozřejmostí nejen začátkem ledna, ale celoročně, neboť hvězda nad betlémem nám všem pomáhá objevovat Boha v našich bližních, a to každý den, nejen o svátku Tří králů.

 Foto: Radka Kmochová

Patricie Macelová, Charita Olomouc
Úvodní foto: Liubov Solomina