Tři králové zvěstovali radost a pokoj
8. ledna 2020 Aktuality

Tři králové zvěstovali radost a pokoj

Olomouc – Vyhoupnout se jen tak sedmkrát za jedno dopoledne v pořádné zimě na koně dá pěkně zabrat, proto nachystat schůdky, raz dva tři, opatrně nasednout a na další štaci zase hezky po schůdkách dolů. Do třetice všeho dobrého a králové to už zvládají na jedničku. Vydali se přece na cestu prosit za pomoc ve prospěch potřebných. Už po jedenadvacáté. Primátor, rektor a ředitel v sedle tří hnědáků obešli 6. ledna olomoucké instituce a všem kolemjdoucím zvěstovali radostnou novinu o narození Krále. Nešetřili úsměvy a přáním štěstí, radosti, zdraví a pokoje do nadcházejícího roku 2020.

Koleda před betlémem a společná modlitba šestice králů v katedrále sv. Václava odstartuje tříkrálovou jízdu koledníků ve prospěch nejchudších. „Pojďme ve jménu Páně,“ vyzve koledníky prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Poté se vydává trojice králů po městských olomouckých institucích, druhý trojlístek králů zamíří na instituce krajské.

Ryze lokální leč královské
Miroslav Žbánek, primátor města Olomouc, v roli Kašpara, Pavel Stuška, rektor semináře alias Melichar, a Baltazar, ten černý vzadu, ředitel Charity Olomouc Petr Prinz. Tři králové vstupují na akademickou půdu za doprovodu muzikantů žesťového souboru Konzervatoře Evangelické akademie. „Protože je univerzita tím, kdo formuje lidskou duši a vede ji k otevřenosti k dobrým skutkům, děkujeme vám za vaši činnost a současně vám přejeme, aby se betlémské světlo a dobro šířilo skrze vás i nadále,“ zvěstuje a přeje Baltazar a ředitel Charity v jedné osobě.

„Pánové, andílku a ostatní, děkujeme, že jste poctili návštěvou naši starobylou instituci. Přejeme vám vše dobré do následujícího roku a připravili jsme pro vás takové maličké lokální pohoštění, které se skládá z absolutně autentického špeku, jsou tam škvarečky, úplně čerstvý chleba, který byl ještě ráno teplý,“ vítá prokřehlé tříkrálové prosebníky prorektor Petr Bilík na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.

Na rektorátě Univerzity Palackého

Pozdrav od betlémské ovečky
Před mateřskou školkou Ovečka postává hlouček dětí netrpělivě vyhlížejících tři krále. Jedna ze zastávek na cestě tříkrálového putování, kde je třeba napojit koně a přidat královským hnědákům i něco na zub. Děti nachystaly samé dobroty: mrkev, jablíčka...

Melichar: „Děti, víte, kdo jsme?“
Děti: „Tři králové!“
Melichar: „A jak to víš, kdo ti to řekl?“
Dítě: „Maminka.“

Tři králové: „My jsme sice přijeli až z Betléma, ale víme, že se jste mateřská školka Ovečka. Protože i kůň i ovečka byli v Betlémě. Tak vám vyřizujeme pozdrav od Ježíška, který se narodil v Betlémě a přeje vám všechno dobré. Vám i vašim rodičům.“

Tajemné „šlépěje“ v suterénu
V knihovně města Olomouce sledují tři králové barevné stopy na podlaze: „Vidíme, že už tu před námi někdo byl. Stopy pravda, víra, čistota, svoboda, odvaha a důstojnost, úcta, pokora, odpuštění, radost, láska a věčnost – to jsou stopy, po kterých i my kráčíme, abychom vám řekli, že dárcem těchto stop je nově narozený Ježíš Kristus. Přejeme vám hojnost všeho, co potřebujete od svého života,“ pronáší Pavel Stuška, rektor semináře, při pohledu na grafiku v průjezdu Knihovny města Olomouce.

„A já bych tu nechal ještě takovou jednu šlápotu – milosrdenství a služba. To je totiž součástí našeho poselství. Přejeme vám, jestliže kdy budete takovou pomoc potřebovat, aby se vám jí dostalo, a prosíme vás, pokud někoho, kdo pomoc potřebuje, potkáte, abyste mu byli nápomocní,“ dodává ředitel olomoucké Charity.

Cestou z magistrátu do Knihovny města Olomouce Foto: Blanka Martinovská

Neplánovaná návštěva u tří dam
V arcibiskupském paláci se králové vydávají – zcela improvizovaně – na neznámou misi po schodech vzhůru. Ocitáme se v prostorách Metropolitní kapituly u sv. Václava, otevírají se dveře a z kanceláře vycházejí tři milé dámy, které mají na starosti více než 3 000 hektarů lesa. Miroslav Žbánek alias Kašpar se ujímá slova: „Milé dámy, je mi o to větším potěšením, že i přesto, že jsme se zde objevili tak neplánovaně, máme k sobě velmi blízko, jelikož jsem bývalý lesník.“

V srdci arcibiskupství olomouckého
K olomouckému arcibiskupovi, Mons. Janu Graubnerovi, vstupují tři králové až v samotném závěru svého putování: „Jsme nesmírně rádi, že jste nás přivítali i v tomto nádherném svatostánku, jednoho z nejkrásnějších míst ve městě Olomouci. Při procházení celého města, máme tu čest vám sdělit, že lidé v Olomouci jsou lidé dobré vůle s otevřeným srdcem, lidé, kteří jsou ochotni pomáhat při sbírce, u jejíhož zrodu jste sám stál,“ připomíná primátor Miroslav Žbánek.

Arcibiskup Graubner děkuje se slovy: „Vaše veličenstva, děkuji. Vyprošuji vám a všem lidem dobré vůle boží klid a spoustu boží pokory.“

Koleda v olomouckém arcibiskupství

Charita Olomouc děkuje všem lidem dobré vůle v ulicích města Olomouc, kteří přispěli do sbírky a pracovníkům všech institucí, které tříkráloví koledníci 6. ledna navštívili: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta UP, mateřská školka Ovečka, Moravské divadlo Olomouc, Magistrát SMOL, Knihovna města Olomouce, Arcibiskupství olomoucké.

Mgr. Eva Štefková

PR pracovník
Tel.: 734 435 075 E-mail: _km%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p