Tři králové přijdou online
29. prosince 2020 Aktuality

Tři králové přijdou online

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se rozhodnutím ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Tříkrálová sbírka 2021 v olomouckém děkanátu uskuteční online. Důvodem jsou trvale vysoké počty nemocných Covid-19. Odpovědnost za zdraví koledníků, organizátorů, dárců a dalších zúčastněných je pro nás prioritou, Charita nechce nikoho vystavit zbytečnému riziku onemocnění. 

S aktuálním rozhodnutím o zrušené koledě je v rozporu v tyto dny námi distribuovaný leták Tříkrálové sbírky. Leták byl připravovaný v letním období, kdy nebylo možné předpovídat další vývoj. Termíny plánovaného koledování uvedené na letáku jsou tudíž neplatné.

Děkujeme za pochopení.

Vychutnejte si koledu s našimi online koledníky. Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ.

DAROVAT ONLINE

Děkujeme za vaši štědrost!