Štreitovy fotografie propojily současnou Charitu s minulostí
17. února 2022 Aktuality

Štreitovy fotografie propojily současnou Charitu s minulostí

Olomouc – Vernisáž s názvem Století charitního díla na Moravě (1922/1992/2022) otevřela dnem 16. února v Galerii Biblio ve Vědecké knihovně v Olomouci unikátní výstavu, která nabízí jedinečnou příležitost přiblížit se kořenům profesionální Charity na našem území. Výstava snímků světově známého fotografa Jindřicha Štreita v kombinaci s dobovými fotografiemi přiblížila sociální a charitní péči v průběhu celého jednoho století. V letošním roce uplynulo 100 let od ustanovení dnešní Arcidiecézní charity Olomouc a 30 let od založení Charity Olomouc.

Vernisáž se nesla v duchu vzpomínání, emocí, ale také díků současným pracovníkům, kteří se denně zasluhují o péči a fungování celé organizace. Fotograf Jindřich Štreit se s olomouckou Charitou setkává již řadu let. „Vážím si jejích aktivit, a to jak v Olomouci, tak i za hranicemi republiky. Jedním z projektů, na kterém jsme spolupracovali, byl cyklus fotografií Kde domov můj. Týkal se problematiky bezdomovectví. Ocenil jsem, jak se Charita stará o lidi bez domova, jak jim pomáhá a jaké služby jim nabízí. To jsem se snažil nafotografovat,“ sdělil Jindřich Štreit u příležitosti otevření nové výstavy.

Krátké, avšak emocemi prostoupené proslovy ředitelů Charit Petra Prinze a Václava Keprta, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a v neposlední řadě Jindřicha Štreita, byly plné vzpomínek na dřívější fungování Charity s neskrývanou vděčností, jakým tempem se organizace nadále rozrůstá. „V dnešní době Charita pomáhá více než 50 tisícům klientů. Číslo je to obrovské, když si uvědomíme, že v sobě nese 50 tisíc lidských příběhů,“ přiblížil Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.

Ředitel Charity Olomouc Petr Prinz ocenil práci Jindřicha Šterita s tím, že co z jeho fotografií silně vyzařuje, je lidskost, pochopení a hlavně pomoc. „V Charitě máme vždy na výběr, ke klientům se můžeme chovat buď institucionálně, nebo lidsky,“ řekl a dodal, že je rád, když vítězí druhá možnost. Jindřich Štreit na závěr vernisáže poděkoval všem „bezejmenným“ sociálním pracovníkům, kteří se denně zasazují o zlepšení podmínek pro lidi bez domova, ale i pro staré a nemocné. Díky nim mohl s klienty už v minulosti navázat pouta, která lze vidět na každé jedné z jeho fotografií.

Na výstavu mohou zájemci zavítat v otevírací době Vědecké knihovny v Olomouci až do 12. března 2022 v Galerii Biblio (Bezručova 2).

Anna Halamová, Eva Štefková, Charita Olomouc

Foto: Pavel Langer

Foto: Pavel Langer