Smysluplná práce vrací lidem bez domova důstojnost
13. srpna 2019 Aktuality

Smysluplná práce vrací lidem bez domova důstojnost

Olomouc – Lidé bez domova se často nemohou z různých důvodů uplatnit na trhu práce. Charita se snaží tyto bariéry překonat, podle možností poskytuje klientům nejrůznější formy uplatnění. Pracovníci střediska Samaritán začali hledat nové cesty příležitostí, které by lidem bez domova pomohly odrazit se ode dna. Díky nabídce Technických služeb města Olomouc získala Charita pro své klienty zakázku v podobě úklidu a čištění olomouckých ulic. Na tento pilotní projekt naváže pracemi v lese ve spolupráci s Metropolitní kapitulou u svatého Václava v Olomouci.

Zásadní zlom nastal na jaře, kdy Charita obdržela nabídku od metropolitní kapituly sbírat a pálit klest v lese. „Pálilo se klestí na kupkách pod dohledem, bylo to namáhavé a trvalo to déle, než jsme čekali. Uvědomili jsme si, že vzhledem k náročnosti od toho lidé mohli jít pryč, ale řekli nám, že to chtějí dodělat, protože to dělají s námi a pro nás. To bylo důležitým sdělením. Tam se nám ukázalo, že lidi mají zájem, že jsou zvyklí pracovat,“ sděluje Jan Buka, zástupce vedoucího střediska Samaritán.

Charita nabízí lidem bez domova různé formy uplatnění, a to od aktivizace v rámci sociálních služeb přes dohody o provedení práce až po pracovní poměry. Už v minulosti se Charitě povedlo dát pracovní příležitost klientům, kteří nyní pracují jako kuchaři v kuchyni nízkoprahového centra nebo jako závozníci či provozní v prodejně u Samaritána. Pan Ladislav Křižan začínal před lety v kuchyni jako rehabilitant, z toho pak přešel na dotované místo. Následně mu Charita nabídla návaznost v podobě hlavního pracovního poměru. „Těchto případů však bylo minimum, protože kuchyň je už plná, závozníka máme, a dál jsme neměli lidem co nabídnout,“ přibližuje Jan Buka. Tato situace by se nyní měla s nabídkou dalších navazujících možností pro klienty střediska Samaritán změnit.

Pilotní projekt přinese prospěch nejen klientům, ale i městu

Na olomoucké radnici vznikla před časem pracovní skupina za účelem řešení problematiky bezdomovectví v olomouckém regionu. „Za účasti zástupců města, městské i státní policie, dopravního podniku, technických služeb padala různá témata a jedno z těch témat bylo, že lidé bez domova chtějí pracovat a my víme o lidech, kteří toho jsou schopni a chtějí, jen jim nemáme co nabídnout. Město nás v tomto podpořilo,“ uvedl Jan Buka. Charita následně obdržela od technických služeb nabídku úklidu a čištění ulic, kde probíhá základní údržba chodníků a trávníků.

Do úklidu ulic se již přihlásilo 6 lidí bez domova, kteří budou pracovat na dvě čtyřhodinové směny. Tento pilotní projekt potrvá až do konce října. V listopadu pak Charita naváže další prací v lese, čímž klientům zajistí pokračování. V současné chvíli má Charita víc zájemců, než může v rámci úklidu či práce v lese klientům nabídnout. Podle ředitele Charity Olomouc jde o pilotní projekt, který je pro klienty nejen příležitostí znovu nastartovat pracovní tempo a obnovit pracovní návyky, ale být svému okolí a městu přínosem.

„Těší nás, že můžeme klientům do budoucna nabídnout novou šanci v podobě dalších navazujících prací. Kromě spolupráce s technickými službami a kapitulou se nám už rýsují další možnosti pracovních aktivit na farmách. Chceme ukázat lidem, kteří nepracují a chodí do našich služeb, že ti kdo pracují a snaží se, získávají pro sebe mnohem víc, než ti, co jen využívají našich služeb. V tomto duchu s nimi komunikujeme, oni vědí, že budou na očích a že budou takovou vlajkovou lodí naší organizace,“ dodává Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Jídelna pro lidi bez domova v nízkoprahovém denním centru střediska Samaritán