Slavnostní žehnání tříkrálovým koledníkům olomoucké arcidiecéze
8. prosince 2022 Aktuality

Slavnostní žehnání tříkrálovým koledníkům olomoucké arcidiecéze

Olomouc – Už za několik týdnů je budeme potkávat v ulicích našich vesnic a měst. Před tím však, než se vydají šířit poselství o narození Spasitele a koledovat ve prospěch potřebných, přijmou tříkráloví koledníci Arcidiecéze olomoucké biskupské požehnání. Slavnostní mše svatá se uskuteční v katedrále sv. Václava v pátek 30. prosince v 10:00 hodin. Charita Olomouc přichystala pro tříkrálové dobrovolníky z blízka i z daleka doprovodný kulturní program.

Stejně jako kdysi dávní mudrci z Východu, vydají se začátkem ledna malí i velcí koledníci do ulic s radostnou zvěstí, že Bůh je uprostřed nás. Připomenou, že Syn Boží přišel na svět, ne aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a prokazoval dobrodiní. Pod klenbou katedrály sv. Václava udělí koledníkům požehnání na cestu biskup Josef Nuzík. „Počítáme s účastí malých koledníků z celé arcidiecéze. Hlásí se nám koledníci z Olomoucka, ale i Zlínska a Jižní Moravy,“ sděluje Dagmar Hubená, koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Olomouc.

Pro tříkrálové koledníky je po mši svaté připraveno občerstvení v kavárně Bistrá kráva, kde si mohou dát čaj a něco sladkého na posilněnou, zhlédnout výstavu vítězných obrázků dětí z posledního ročníku soutěže „Nakresli tři krále“ a poté společně navštívit výstavu betlémů v Arcidiecézním paláci.

Myšlenku uskutečnit dobročinnou sbírku poprvé vyslovil před více než dvaceti lety právě olomoucký arcibiskup Jan Graubner a k účasti vyzval Charity v olomoucké arcidiecézi. V roce 2000 se konal tzv. „nultý ročník“ Tříkrálové sbírky a již tehdy se zapojily desítky dospělých a dětí. Dnes jsou to tisíce dobrovolníků po celé České republice, kteří u prahů domácností, v ulicích i na náměstích předávají poselství o narození Božího syna a prosí ve prospěch těch, kteří si neumí sami pomoci. V letošním roce oslaví Tříkrálová sbírka 23. narozeniny.

Významné olomoucké krajské a městské instituce navštíví koledníci za doprovodu pěveckého sboru z Moravského divadla Olomouc v pátek 6. ledna 2023.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Kontakty:
Dagmar Hubená, koordinátorka sbírky pro město Olomouc, tel. +420 731 646 729

Přihlášení pro koledníky olomoucké arcidiecéze: ZDE

 Žehnání koledníkům