S příchodem zimy stoupá zájem lidí bez domova o služby střediska Samaritán
19. prosince 2022 Aktuality

S příchodem zimy stoupá zájem lidí bez domova o služby střediska Samaritán

Olomouc - Venku přituhuje, teplota na teploměru se drží několik stupňů pod nulou a pro lidi bez domova nastává nejnáročnější období v roce. Je takřka nemožné trávit mrazivé noci bez ohrožení na zdraví venku, neboť skromné přístřešky nemohou poskytnout dostatečnou ochranu před teplotami pod nulou a přívalem sněhu. Pomocnou ruku podává Charita Olomouc, která lidem bez domova nabízí možnost, jak přečkat zimu v teple a bezpečí.

Lidé bez střechy nad hlavou mohou přečkat mrazivou noc v noclehárně. I tyto prostory se však rychle plní, a proto nastávají situace, kdy se musí zájemci i odmítat. ,,Zatímco v předchozích letech došlo k naplnění kapacit až v listopadu, letos jsme museli odmítat zájemce o služby již od poloviny září,” přibližuje Alexandr Dvořák, vedoucí střediska Samaritán. Největší zájem o přenocování v noclehárnách mají muži. ,,Dosavadní průměrný zájem o nocleh za rok 2022 je 89 % u mužů a 63 % u žen, v září došlo k navýšení na 96 % u mužů a 72 % u žen,” doplňuje Alexandr Dvořák v konkrétních číslech. Celková kapacita v noclehárnách činí 18 lůžek pro muže a 10 lůžek pro ženy. V tuto chvíli je každodenně naplněna.

Pomocí je „seďárna“ v denním centru

Služeb denního centra využívají lidé bez domova nejvíce v zimě. Průměrně centrum navštíví asi 1 800 osob, letos v listopadu služeb využilo celkem 2 178 lidí. Nejvyužívanější je takzvaná dopolední “seďárna”, kde si lidé krátí mrazivé chvilky uvnitř ve vytopeném prostředí. V denním centru najdou lidé bez střechy nad hlavou zázemí, kde mohou v bezpečí řešit své problémy zdravotní, rodinné, právní, sociální či ekonomické.

Karimatky, čaj, sprcha

Z důvodu rychle se plnících kapacit v noclehárnách otevřelo středisko Samaritán rovněž tzv. „noční centrum“. Zde mohou lidé bez domova přespat a strávit mrazivou noc v teple na vypůjčených karimatkách. I této pomoci v mrazivých dnech využívá stále více zájemců. Celková kapacita nočního centra je nastavena na 30 míst, v případě naplnění kapacity jsou využívány i další prostory, tak aby nikdo nemusel v zimě spát venku. ,,Z roku 2021 držíme prozatímní rekord v počtu nocležníků, kdy jsme nechali přenocovat 52 osob a ochránili je tak od strávení nocí v těch nejmrazivějších večerech,” říká Dvořák. 

Terénní programy

,,Terénní programy pokračují ve své běžné činnosti, zavádí se večerní terén, navštěvují lokality a aktivně vyhledávají ohrožené osoby s doporučením využití služeb střediska Samaritán, jako je denní a noční centrum,” zmiňuje Dvořák. Pracovníky terénního programu je možné kontaktovat pravidelně od 9:00 do 9:15 hodin v pondělí, středu a pátek na náměstí Republiky u kostela Panny Marie Sněžné.

Pobyt v azylových domech

O pobyt v domovech je velký zájem nejen v zimních měsících, ale v průběhu celého roku. „Máme celoročně plnou kapacitu, s příchodem zimy se v rámci obsazenosti míst nic moc nemění,” říká Alexandr Dvořák, vedoucí střediska. Zároveň dodává, že kapacita není neomezená. Z tohoto důvodu je nezbytné vést pořadníky zájemců a pravidelně obsazovat lůžka, která se postupně uvolňují.

Eva Štefková, Patricie Macelová, Charita Olomouc

Kontakt:
Alexandr Dvořák - vedoucí střediska, koordinátor Azylových domů | +420 739 344 153
Dominik Vágai - koordinátor nízkoprahových služeb | +420 736 503 198

 Zájem lidí bez domova o služby střediska Samaritán v zimním období roste